Cultuur In Beeld zoekt medewerkers om mee te helpen om ons cultureel patrimonium in beeld te brengen.
Schrijft u graag over wat er te doen is in ons Vlaanderen? Dan is dit mogelijk uw ding.
U komt terecht in een leuk team.. Interesse? mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maatschappelijk

'Stad Gent Omgevingsanalyse 2018' nu beschikbaar

295438-omgevingsanalyse-40ee91-large-1541688138.jpg

De 'Omgevingsanalyse 2018' van Gent is vanaf nu (gratis) online beschikbaar. De analyse schetst een beeld van de stad door verschillende beleidsthema’s met cijfers, inzichten en evoluties te stofferen, en geldt als een van de bouwstenen voor de opmaak van het nieuwe Strategische Meerjarenplan van de Stad Gent. Gent blijft immers groeien door de instroom van (jonge) mensen, terwijl wonen, werk en armoede belangrijke aandachtspunten blijven voor beleidsmakers en anderen.

 

Gent groeit: meer (jonge) mensen

Gent is een jonge stad en groeit aan door de instroom van jonge mensen zowel uit binnen- als buitenland. Alle stedelijke functies - wonen, werken, onderwijs, gezondheidszorg, sporten, ontmoeten, feesten, verpozen, enzovoort moeten een plaats krijgen in de stad, op dezelfde ruimte, terwijl er steeds meer mensen zijn.

 

De stijging van het aantal kinderen zal de komende jaren het sterkst voelbaar zijn in het secundair onderwijs. Ook het aantal ouderen neemt toe, maar minder snel dan het aantal jongeren waardoor er nog steeds niet kan gesproken worden over 'vergrijzing' in Gent.

 

Gent is een heel diverse stad. Er wonen mensen van meer dan 150 verschillende nationaliteiten (01/01/2018). De meeste voorkomende herkomsten zijn de Turkse, Bulgaarse, Marokkaanse, Nederlandse en Russische.

 

Wonen

Meer mensen betekent meer woningen (nodig), dat lijkt logisch. Maar het gaat niet om een eenvoudige optelsom: er is nood aan afstemming van de woninggrootte op de woonbehoefte. De woningprijzen zijn de afgelopen 12 jaar met 70% gestegen. De stijgende woonkosten zetten de betaalbaarheid onder druk.

 

Werken

De Gentse economie is relatief divers, met een belangrijk aandeel voor de industrie, die onlosmakelijk verbonden is met de haven. Gent is een 'jobmotor', al is er een mismatch tussen de vele vacatures en het aantal werkzoekenden. België is koploper op het vlak van de werkgelegenheidskloof: personen met een migratieachtergrond hebben een lagere werkgelegenheidsgraad dan personen van Belgische herkomst. Dat is ook becijferbaar in Gent. 73% van de personen van Belgische herkomst is aan het werk, tegenover slechts 51% van mensen met herkomst uit Centraal- en Oost-Europa.

Armoede

55.000 Gentenaars leven in armoede en sociale uitsluiting. Het armoederisico voor jongeren is gestegen en het aandeel jongvolwassenen dat dak- of thuisloos is, neemt toe. Eén op de vijf Gentse geboortes gebeurt in een kansarm gezin.

Samenleven

Een stijgende bevolking en een toenemende gerichtheid op de 'grote stad' van mensen van buiten die stad leiden tot druk op de verkeersleefbaarheid, de veiligheid en de bereikbaarheid. Er is weliswaar een daling van het aantal ongevallen en verkeersslachtoffers, maar verkeershinder blijft een heikel punt. De onveiligheidsbeleving in de stad daalt van 10% (2014) naar 7% (2018), terwijl het aantal persoonsdelicten wel is toegenomen. Op het vlak van hinder ergeren Gentenaars zich het meest aan sluikstorten.

Voorzieningen

Gent heeft een uitgebreid aanbod aan (culturele en andere) evenementen en ook een uitgebreide sportinfrastructuur. Er blijft echter nood aan meer voorzieningen en infrastructuur voor kinderen en jongeren, ruimte voor specifieke sporten, maar ook voor buurtgroen en bos.

 

Didier De Wever

 

Platform-K wint Cultuurprijs Stad Gent 2018

295370-PlatformK-81e560-large-1541586622.jpg

 

De Cultuurprijs 2018 van de Stad Gent wordt toegekend aan Platform-K. Dit jaar stond de Cultuurprijs van de Stad Gent in het teken van ‘Talentontwikkeling’. Platform-K besteedt bijzondere aandacht aan talentontwikkeling van dansers met een beperking, vertrekkende vanuit hun specifieke achtergrond en mogelijkheden. De groep vult daarmee een blinde vlek op in het Vlaamse podiumlandschap.

 

Op 18 oktober kwam de jury voor de Cultuurprijs 2018 van de Stad Gent samen. De jury besliste unaniem om De Cultuurprijs 2018 toe te kennen aan Platform-K. Platform-K onderzoekt hoe dansers met een beperking een fundamentele invloed kunnen uitoefenen op de wereld van de hedendaagse dans en op hoe die dans er in de toekomst kan uitzien. Daarmee vult de groep een blinde vlek op in het Vlaamse podiumlandschap. Want hoewel Vlaanderen op het gebied van dans internationaal gewaardeerd wordt, hinken we achter op het gebied van dans met mensen met een beperking. Platform-K neemt het voortouw in een noodzakelijke inhaalbeweging.

 

Het juryverslag

'Platform-K maakt professionele dansproducties met dansers met en zonder beperking. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan talentontwikkeling van de dansers, vertrekkende vanuit hun specifieke achtergrond en mogelijkheden. Het aanbod van workshops en lessen richt zich tot een breed publiek: mensen met en zonder beperking die willen dansen, zij die willen dansen voor het plezier of professionele dansers, van laagdrempelig dansaanbod tot intensieve danstraining. De fundamenteel gelijkwaardige benadering van de dansers, ongeacht hun beperking of achtergrond, duidt op het sterke emancipatorische karakter van de werking. Een basishouding en aanpak die zich vertaalt in een doorgedreven betrokkenheid van de deelnemers en een hoge kwalitatieve output van de producties. Realisaties waarbij groeiproces, engagement en eigenheid van de deelnemers ook voor het publiek voelbaar zijn tot op het podium. Die authenticiteit is absoluut verfrissend.'

 

'De producties overstijgen door een integrale zorg voor alle aspecten die leiden tot een goede voorstelling ook maar de minste schijn van bevoogding. Door de aandacht voor ritme, opbouw, verloop, ontroering en zeggingskracht, de directe inbreng van de dansers en het totale gecreëerde beeld krijgt de toeschouwer een gedragen volwaardig stuk aangeboden. Een stuk dat nawerkt. De finaliteit van de werking ligt bovendien niet in de producties op zich, maar in een globaler traject dat voorbij de voorstelling gaat. Dansers met talent worden ook op andere vaardigheden aangesproken en kunnen doorstromen naar lesgeven of het dansen in professionele producties met externe choreografen.'

 

'Talentontwikkeling binnen Platform-K werkt bovendien in verschillende richtingen. Hoewel mensen met een beperking een specifieke aanpak vragen tijdens de danstraining, inspireren zij op hun beurt de andere dansers, de makers en de choreografen. Wederzijdse perspectieven worden consequent opengetrokken, genuanceerd, en leefwerelden raken gedeeld. De duurzame effecten op de verdere dansloopbaan van alle deelnemers van deze toch wel intensieve uitwisselingen zijn onontkoombaar. Daarrmee verwerft Platform-K een unieke plaats in het cultureel landschap.'

 

'Ondanks het wegvallen van de Vlaamse structurele subsidie binnen het Kunstendecreet, slaagde Platform-K er in om met eigen middelen en giften haar werking te continueren en de productie ‘Common Ground’ te ontwikkelen zonder een compromis te sluiten en in te boeten op de artistieke kracht ervan. Met ‘Common Ground’ werd Platform-K in 2018 geselecteerd voor het TheaterFestival, een bewijs dat de organisatie grote erkenning krijgt, ook buiten het sociaal-artistieke veld!'

'De artistieke vibe van Platform-K wordt zowel nationaal als internationaal gesmaakt. Ondertussen speelden zij al op diverse podia in Vlaanderen en Nederland. Dat maakt hen tot een echte ambassadeur voor dans én voor Gent!'

 

Later dit jaar volgt de officiële uitreiking van de Cultuurprijs en ontvangt Platform-K een geldprijs van 2.500 euro. In 2019 wordt door de Stad Gent in samenspraak met Platform-K een artistiek project georganiseerd.

 

De jury bestond uit 5 experten in het betrokken werkveld: Kaat Peeters, (directeur van de Sociale Innovatiefabriek), Franky Devos (algemeen coördinator Kunstencentrum Vooruit), Ute Egghe (CirQ, is zaakvoerder van het quiz bedrijf Sitting Bull, werkt bij 5to9 management en is oprichter van VOS-Volwassenen die Opnieuw Spelen), Lia Blaton (medeoprichter van project Echo’s in de Wijk, heeft vroeger gewerkt bij Steunpunt Diversiteit en Leren) en Lizzy Pauwels, (directeur DKO Beeldende Kunsten Offerlaan en ontwerper van o.a. juwelen)

 

Didier De Wever

 

Poppentoneel Festival werd 65 jaar

poppen.jpg

 

Het “spelleken”, het “peupenspel”, het Koninklijk Poppentoneel Festival van de Moriaanstraat te Gentbrugge werd 65 jaar.

 

Trouwe medewerkers, traditie en generaties

Poppenspelliefhebbers van alle leeftijden genieten reeds 65 jaar van de kunst van het poppenspel bij Festival. Genieten en in bewondering staan voor de manipulatie al dan niet met zelf ontworpen en vervaardigde figuren voor de poppenkast, de “cast” van Festival en met de meest wonderlijke verhalen uit het poppentheater repertoire van Festival. Bij Festival worden zowel de poppen, decors en rekwisieten handgemaakt in eigen huis. De pure poppenspelstijl, manipulatie en het vakkundige stemmenwerk, zijn met liefde overgedragen van de ene generatie op de andere, gesteund door trouwe medewerkers.

Beetje geschiedenis

Voor het ontstaan, oprichting en eerste voorstellingen van poppentoneel Festival moeten we terug gaan naar begin de vijftiger jaren. Aan de basis van Festival liggen Pierre De Wispelaere, zijn echtgenote Ghislaine Impens en Maurice D’Hondt. De eerste voorstelling vond plaats op 7 maart in een zaaltje van Café Boma te Gentbrugge. De vaste stek werd uiteindelijk de Moriaanstraat 65, plaats waar heden ten dage Festival te vinden is. Pierke, Lowie de Lapkensdief, Karelke de stotteraar en veel andere volkse gerelateerde figuren zijn er vaste poppenspel figuren welke er de dolste avonturen beleven tot jolijt van het jonge volkje.

Feestviering

De Feestviering van 65 jaar Koninklijk Poppentoneel Festival is er op zondag 11 november om 14u30. Op zondag 2 december staat er een sinterklaashappening op de affiche en op zondag 16 december is “De Zwaanprinses” blikvanger bij het poppentoneel.

Kon. Poppertoneel Festival, Moriaanstraat 6( te 9050 Gentbrugge, tel: 0478 34 27 66.

 

JEAN BUYLE

Afvaart Scadissluis - Sloepentocht

sloepentocht.jpg

 

 

Na de officiële opening zaterdag van de Scaldissluis, was het zondag de beurt aan de watertoeristen om deze sluis in gebruik te nemen.


Dat deze trip op het water in de smaak viel, was te zien aan de bedrijvigheid aan de sluizen en op het water. Iedereen wou eens langs de Reep varen, het standbeeld van Willem bewonderen en de Scaldissluis doorvaren.

Foto/reportage Jaqueline Doumortier

Stuk bos gekapt in Aalst! Geen nood...

Beekstraat.jpg

De bewoners uit de Beekstraat in Aalst schrokken zich onlangs een hoedje toen een mooi stuk bos in hun straat zomaar werd gekapt. 110 populieren en 15 Wilgen en  Essen gingen tegen de vlakte. 

In de straat en op sociale media, deden allerlei wilde speculaties de ronde. Maar de Aalstenaars “‘van oever ’t woater”, die buiten de stadskern wonen, mogen op beide oren slapen. De kersverse eigenaar en schrijver Henri Van Nieuwenborgh, beter bekend van zijn boek over ‘de familie De Vis’ en zijn recentste verhaal ‘Littekens’, over de bende van Nijvel, heeft mooie plannen met dit perceel. Henri is reeds eigenaar van 2 bossen in Affligem en is dus niet aan zijn proefstuk toe. “Oorspronkelijk was dit een paar decennia geleden nog weiland waar koeien graasden. De kaprijpe bomen, oorspronkelijk als wildgroei ontstaan, worden allemaal vervangen door nieuwe jonge bomen. De bestelling werd reeds geplaatst bij een boomkweker.  Het is nog enkel wachten op een geschikte aanplantperiode, aangezien de grond nu veel te droog ligt. De Vlaamse Overheid, verleende via Agentschap Natuur & Bos de nodige vergunning.” De mensen die er momenteel aan het werk zijn kregen echter al meermaals controle van Politie en zelfs van Natuurpunt, maar de ongerustheid van de omwonenden blijkt ongegrond. De nieuwe aanplant zal opnieuw voor de nodige biodiversiteit zorgen in de straat. De firma Bimatra uit Ingelmunster, o.a. gespecialiseerd in het ophalen van houtafval afkomstig van bosexploitaties, composteringsinstallaties en zagerijen hoopt hier een tiental vrachtwagens, goed voor 940 m3 houtsnippers op te halen. Deze houtsnippers zullen dienen als brandstof voor de biomassacentrales in binnen- en buitenland.