Cultuur In Beeld zoekt medewerkers om mee te helpen om ons cultureel patrimonium in beeld te brengen.
Schrijft u graag over wat er te doen is in ons Vlaanderen? Dan is dit mogelijk uw ding.
U komt terecht in een leuk team.. Interesse? mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maatschappelijk

Renovatiewerken oude stadsbibliotheek van start

343191-Stadskantoor_Zuid-745f29-original-1579570196.jpg

 

 

De renovatiewerken aan de oude stadsbibliotheek zijn op maandag 20 januari 2020 van start gegaan. De aannemer start met het plaatsen van een stelling rondom het bibliotheekgebouw en afbraakwerken aan de binnenkant van het gebouw. Het einde van de eerste fase van de werken is voorzien eind 2020.

Centralisering

Vanaf het voorjaar van 2023 kan je als Gentenaar terecht op de site Zuid voor het gros van alle vragen rond verhuizen, reizen, geboortes, huwen, migratie, enzovoort. De balies en diensten van de stad komen samen op één site. Zo centraliseert de Stad Gent haar dienstverlening in het toekomstige Stadskantoor, een samensmelting van de oude stadsbibliotheek en het Administratief Centrum Zuid. De Stroom huisvest de ondersteunende diensten.

 

De oude stadsbibliotheek wordt volledig gerenoveerd. In de inkomhal van de oude stadsbibliotheek komt binnenkort een vernieuwde Stadswinkel. Op de eerste verdieping komt een vergaderzone, die ook bereikbaar zal zijn vanuit het Administratief Centrum Zuid via een passerelle. Na de kantooruren worden deze ruimtes ter beschikking gesteld voor buurtbewoners. Voor verschillende diensten, die nu verspreid zijn over de stad, worden vernieuwde kantoren op verdieping 2 tot en met 6 gebouwd.

 

Daarnaast krijgt ook het Administratief Centrum Zuid nog enkele renovatiewerken. Op het gelijkvloers komt een onthaal met GentinfoPunt en loketten voor de diensten Burgerzaken, Migratie, Wonen, Stedenbouw, Milieu en Klimaat, Economie, Mobiliteit, Onderwijs en Opvoeding. Op de eerste verdieping komt een werk- en eetplaza en een gecentraliseerd post- en copycenter. De verdiepingen 2 tot 6 zijn al volledig gerenoveerde kantoorruimtes. De oude stadsbibliotheek en het AC Zuid worden verbonden door een passerelle. Daaronder komt een fietsenstalling voor 1.100 fietsen.

Een volledig jaar renoveren met beperkte hinder

De aannemer start met het plaatsen van een stelling rondom het bibliotheekgebouw en afbraakwerken aan de binnenkant van het gebouw. De renovatie wordt ook aangegrepen om asbest te verwijderen, dat zich voornamelijk in de kelder bevindt. Het gaat om een preventieve verwijdering door een gespecialiseerd team. De ruimtes waar asbest verwijderd wordt, worden hermetisch afgesloten. De asbestwerken veroorzaken geen gezondheidsrisico voor omwonenden.

343192-Werfzone_site_zuid-fa30c3-large-1579570455.jpg

 

Om de werken veilig te laten verlopen wordt de werfzone volledig afgezet. Voor de veiligheid en om de hinder te beperken, is gekozen om een aparte route te voorzien voor werfverkeer aan de achterkant van de oude stadsbibliotheek. De fietsenstallingen verhuizen tijdelijk naar het plein voor de oude stadsbibliotheek en aan de kant van de Rooseveltlaan. Het einde van deze fase van de werken is voorzien eind 2020.

Toegankelijk, duurzaam, energiezuinig en energiebesparend

Er wordt volop gesloopt, gerenoveerd, herbouwd op de meest duurzame manier. Er wordt gewerkt met hoogwaardige thermische isolatie en zuinige ledverlichting en apparatuur. Duurzaam verwarmen gebeurt door aansluiting op het warmtenet van EDF-Luminus en de recuperatie van de restwarmte van het datacenter. Groene daken zorgen voor verkoeling en isolatie, net als automatische warmtewering en lichtwering. Op de daken komen ook 222 zonnepanelen.

 

De bouwwerken worden een voorbeeldproject op vlak van duurzaamheid. Dankzij duurzame materialen en ingrepen mikt de Stad Gent met dit bouwproject op het Breeam-duurzaamheidskeurmerk voor het realiseren van duurzame gebouwen met minimale milieu-impact. Ook optimale toegankelijkheid voor mensen met beperking is een belangrijke focus.

Permanente dienstverlening voor de Gentenaar

Tijdens de volledige duur van de bouwwerken wordt de huidige dienstverlening voor de Gentenaar verzekerd aan de Zuid. Niveau 0 en 1 van de oude stadsbibliotheek worden in de eerste fase van de werken voorbereid om dienst te doen als loketten in de volgende fase van de verbouwing. In de tweede bouwfase verhuizen alle publieke loketten van Administratief Centrum Zuid tijdelijk naar de oude bibliotheek. Dan starten de renovatiewerken van de zones van het huidig administratief centrum die publiek toegankelijk zijn. Na bouwfase 2 krijgt de publieke dienstverlening een definitieve plaats in het nieuwe stadskantoor. Ten slotte worden de gebouwen verbonden met elkaar door een passerelle.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Gentenaars krijgen in jaar tijd 3.354 extra fietsparkeerplaatsen

342881-fietsenstalling_2_0-8c286d-large-1579165463.jpg

 

In 2019 werden in Gent 3.354 extra fietsparkeerplaatsen geplaatst. Dat is bijna een verdubbeling in vergelijking met hoeveel er in 2018 bijkwamen. Er werden in 2019 ook meer weesfietsen opgehaald (4.298 exemplaren) en meer tijdelijke fietsenstallingen geplaatst (52.456) dan het jaar daarvoor.

Fietsenstalling op 100 meter van elke woning

In 2019 plaatste De Fietsambassade 3.354 nieuwe fietsparkeerplaatsen in Gent. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal gecreëerde plaatsen in 2018. Om fietsen te promoten als vervoersmiddel en tegemoet te komen aan het steeds groeiende aantal fietsers, zet de Stad Gent zich in om op 100 meter van elke woning fietsenstallingen te voorzien. Er zijn voornamelijk nieuwe fietsparkeerplaatsen gerealiseerd in het Sint-Elisabethbegijnhof, de studentenbuurt, Muide-Meulestede en het historisch centrum.

 

In 2019 plaatste De Fietsambassade ook 52.456 tijdelijke fietsparkeerplaatsen. Dat is een stijging van 50% ten opzichte van het jaar voordien.

 

Meer weesfietsen

Om ervoor te zorgen dat de Gentse fietsenstallingen optimaal benut kunnen worden, heeft De Fietsambassade in 2019 in totaal 4.298 weesfietsen opgehaald. Platte banden, stof op het zadel of verroeste kettingen zijn tekenen dat een fiets al een tijdje niet meer wordt gebruikt. De Fietsambassade labelt deze fietsen en verwittigt zo de eigenaars dat hun fiets kan worden weggenomen. Heeft de fiets na 3 weken nog altijd het label? Dan wordt hij naar het fietsendepot van De Fietsambassade gebracht in de Maaltebruggestraat 191. De eigenaar kan de fiets daar gratis ophalen.

Innovatieve testprojecten

De Stad Gent wil dat het steeds stijgend aantal fietsers zijn fiets veilig en comfortabel kan parkeren. De Fietsambassade zet zich ook de komende jaren in om voldoende en kwaliteitsvolle fietsparkeerplaatsen te voorzien. Dat gebeurt samen met het Mobiliteitsbedrijf en andere stadsdiensten. Er worden ook een aantal innovatieve testprojecten uitgewerkt rond fietsparkeren om de ambities van de Stad Gent als fietsstad mee te helpen realiseren.

Meer info: https://fietsambassade.gent.be/nl/fiets-parkeren

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

36% van Gentenaars woonde 10 jaar geleden niet in Gent

Gent--KarlBruninx-1.jpg

 

In 10 jaar tijd is de totale bevolking van Gent gestegen met 21.578 inwoners. Dat is een stijging van 8%. Maar opvallend: als je kijkt naar de bevolking zelf, dan zijn er 94.586 inwoners die 10 jaar geleden niet in Gent woonden. Dat komt neer op 36% van de huidige Gentse bevolking.

 

De Stad Gent - dienst Data en Informatie - heeft een studie gemaakt over de verhuisbewegingen en evolutie van de bevolkingssamenstelling. Uit die studie blijkt dat 36% van de huidige Gentse bevolking 10 jaar geleden nog niet in Gent woonde. We kunnen dus spreken van 36% 'nieuwe Gentenaars'. Uit de cijfers blijkt ook dat de wijken in het centrum sneller vernieuwen dan de rand: de binnenstad telt 55% nieuwe Gentenaars in vergelijking met 10 jaar geleden. In Drongen is dat slechts 22%. Nieuwe Gentenaars vestigen zich dus voornamelijk in de wijken in het centrum. De Gentenaars zelf verlaten het centrum in ruil voor de wijken in de rand. Uit de studie komen nog meer trends naar voren.

342250-verhuisbewegingen2-7460f7-original-1578998041.png

Aantrekkingspool voor twintigers

Bijna 40.000 twintigers kwamen de afgelopen 5 jaar in Gent wonen. Het is de grootste groep die naar Gent verhuist. Door de levensfase waarin ze zich bevinden - eerste job, alleen wonen of samen wonen - is de stad een aantrekkelijke bestemming. Een deel van de dertigers verlaat de stad weer, maar niet iedereen: het aantal dertigers in Gent is de afgelopen jaren gestegen.

West-Vlaamse instroom

Gentenaars die de stad verlaten, trekken niet ver weg, maar blijven binnen Oost-Vlaanderen. Het liefst gaan ze wonen in de buurgemeenten van Gent. Er trekken meer Gentenaars weg uit de stad richting andere plaatsen in Oost-Vlaanderen dan dat er Oost-Vlamingen in de stad komen wonen. Oost-Vlaanderen is met Gent als uitgangspunt dus een 'verliesgebied'. West-Vlaanderen daarentegen blijft een winstgebied. Er komen meer West-Vlamingen in Gent wonen dan er Gentenaars naar West-Vlaanderen gaan (of terugkeren).

Internationale migratie blijft toenemen

Wat betreft internationale migratie is er de laatste 15 jaar naast de klassieke migrantengroepen (Turken en Maghrebijnen) ook sprake van nieuwe immigratiestromen. Het gaat voornamelijk om Midden- en Oost-Europeanen, met de Bulgaren als grootste groep. Ook de groep nieuwe Gentenaars van buiten de EU groeit, met herkomstland Ghana als oude bekende, maar ook nieuwe herkomstlanden zoals Afghanistan, Syrië en Somalië.

Conclusies

De belangrijkste conclusies van deze studie zijn nu toegevoegd aan de bestaande website hoeveelin.stad.gent, waar je in een aantal tendenzen leest wie er woont en leeft in Gent. Nu kom je er ook te weten wie naar Gent trekt en vertrekt. De studie gaat ook dieper in op het wijkniveau: je kan per wijk bekijken hoelang de Gentenaars al in een specifieke wijk wonen.

 Data en Informatie wil met deze studies inzichten verwerven uit de beschikbare data binnen de Stad. Enkel data delen is niet voldoende, op basis van ruwe data worden verhalen gecreëerd die beleid en burger kunnen inspireren.
 
Didier De Wever
 
0
0
0
s2smodern

'Pomp van Napoleon' in hartje Gent geeft binnenkort weer water

Pompzandberg.jpg

 

 

De Zandberg en de omliggende straten worden in een nieuw jasje gestoken. Ook de pomp uit 1810 in het midden van het plein wordt in ere hersteld en zal opnieuw water geven. Op 13 januari 2020 zijn de werken gestart.

 

Kwaliteitsvolle heraanleg

Het wegen- en rioleringsontwerp omvat de volledig heraanleg van de Zandberg, een deel van de Koningstraat en een deel van de Onderstraat. Bij het ontwerp staan veiligheid en comfort voor voetgangers en fietsers centraal. De Stad Gent wil ook inzetten op kindvriendelijkheid. En in het kader van het klimaatbeleid wordt het plein vergroend en de infiltratie van regenwater vergroot.

Een van de mooiste pleintjes van Gent wordt in volle glorie hersteld. En als kers op de taart zal de statige waterpomp eindelijk opnieuw effectief water geven. Het zou me trouwens sterk verbazen als de archeologische onderzoeken niets opleveren. Het pleintje staat al op de kaart sinds de 14de eeuw.

20170616_DO_ZANDBERG_-_3D_beelden_cam01.jpg

Pomp van Napoleon

De waterpomp centraal op het plein dateert van 1810. Sinds de jaren 50 is de pomp echter defect. Een grondige renovatie van het monument en de leidingen zal ervoor zorgen dat de pomp opnieuw water kan geven. De waterput waarop de pomp is gebouwd, is al terug te vinden op kaarten uit de 14de eeuw. In 1684 werd een pomp opgericht op de plaats van de waterput, midden op het pleintje. In 1810 werd die vervangen door de huidige: een vierkante basis met aan weerszijden een pomp met waterbekken. Daarop rust een dekplaat met een meer dan 6 meter hoge obelisk. Een keizerlijke adelaar op een bol bekroont het geheel. De pomp is uniek in Gent omdat het de enige openbare, sculpturale versiering is die herinnert aan de napoleontische tijd in Gent, vandaar ook de bijnaam 'Pomp van Napoleon'. Het water had blijkbaar ook een bijzondere smaak. Van straten ver kwamen mensen achter een kannetje water om er een buitengewoon tasje koffie mee te maken.

Archeologisch vooronderzoek

Aangezien het projectgebied zich situeert net ten noorden van de Gentse portusomwalling uit de 9de-10de eeuw, én binnen de gekende 12de-eeuwse stadsomwalling of watergordel rond de stad, is de kans groot dat er archeologische materiaal te vinden is. Daarom starten de archeologen van de Stad Gent met het graven van drie proefputten. Via de putten krijgen ze een inkijk op de aard van het bodemarchief.

Didier De Wever

 

 
0
0
0
s2smodern

Foto's van stadsfotograaf Patrick Henry krijgen vaste plek in woonzorgcentra

320166-_DSC0085-11383a-original-1560954703.jpg

 

Van Rabot tot Reep, van bibberduik tot Bourgoyen en van Ghelamco tot de Gentse Feesten: de foto's bieden een echt venster op de stad.

Historische Huizen Gent schenkt een selectie van zo'n 100 foto’s uit de expo ‘Over Gent’ van gewezen stadsfotograaf Patrick Henry aan woonzorgcentra De Vijvers en De Liberteyt. De foto’s krijgen een vaste plaats in de gemeenschappelijke ruimtes.

 

 

 

De zeer gesmaakte tentoonstelling ‘Over Gent’ van gewezen stadsfotograaf Patrick Henry, in de zomer van 2019 te zien in de Gentse Sint-Pietersabdij, bood een unieke kijk op Gent en zijn bewoners en bezoekers. Van Rabot tot Reep, van Mina tot Macron, van bibberduik tot Bourgoyen en van Ghelamco tot de Gentse Feesten: een echt venster op de stad in 120 beelden.

341419-_DSC7036-5f0250-original-1578313163.jpg

Nu krijgt een selectie van die foto's een permanente plaats in de gemeenschappelijke ruimtes van woonzorgcentra De Vijvers en De Liberteyt. Bewoners, bezoekers en de buurt kunnen er vanaf half januari alle dagen van genieten.

We merkten dat Gentenaars tijdens de tentoonstelling zo genoten van de foto’s van Patrick dat we het zonde vonden om hieraan geen vervolg te breien. We dachten meteen aan de woonzorgcentra. We zijn heel tevreden dat de collectie een tweede leven krijgt zodat nu ook de bewoners van de woonzorgcentra mee kunnen genieten van de typisch Gentse beelden.

 

De tentoonstellingstechnici van Historische Huizen Gent presenteren 60 foto’s in het recent verbouwde woonzorgcentrum De Vijvers in Gentbrugge. In De Liberteyt in Wondelgem fleuren ongeveer 30 werken twee gangen op.

Patrick Henry is een moderne stadschroniqueur die de recente geschiedenis van onze stad heeft geschreven in beelden. De foto’s van Patrick brengen we bijna ‘tot op de schoot’ van de mensen die die geschiedenis ook hebben meegemaakt. We brengen cultuur tot bij de bewoners van de woonzorgcentra omdat het voor hen vaak onmogelijk is om van het uitgebreide cultuuraanbod in de stad te genieten. Ook veel buurtbewoners vinden hun weg naar deze tentoonstelling

Meer foto's: https://www.flickr.com/photos/155713187@N08/albums/72157709399144296

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern

Brochure met 24 Van Eyck-recepten om handelaars en hobbykoks te inspireren

DSC_0006.jpg

 

De foodbrochure ‘Smakeleyck! Smullen als Van Eyck’ bundelt 24 hedendaagse recepten van topchef Olly Ceulenaere gebaseerd op ingrediënten uit de tijd van Jan Van Eyck. Met de gratis brochure wil de Stad Gent lokale handelaars en hobbykoks nog meer inspireren om zo de Vlaamse meester ook tot op het bord van iedereen in Gent te brengen.

Aan de hand van historische bronnen

De periode van Jan Van Eyck, de late middeleeuwen, is een fascinerende periode op vlak van gastronomie. Met het 15de-eeuwse culinaire erfgoed in gedachten ging foodambassadeur voor het Van Eyck-jaar Olly Ceulenaere op zoek naar hedendaagse recepten met historische ingrediënten.

'In opdracht van Cultuur Gent onderzochten historica Annelies Van Wittenberghe van de Universiteit Gent en foodarcheoloog Jeroen Van Vaerenbergh de historische bronnen over voeding in die periode. Die kennis deelden ze met Olly Ceulenaere, chef-kok van het Gentse restaurant Publiek. Maar liefst 24 recepten, 2 per maand, met seizoensgebonden producten werden ontwikkeld.'

Het resultaat? Recepten die toegankelijk zijn voor iedereen, maar wel met een (Gentse) hoek af. En vooral gerechten gemaakt met kwalitatieve, regionale producten van lokale telers en makers. De recepten zijn nu gebundeld in de foodbrochure 'Smakeleyck! Smullen als Van Eyck', opgedeeld in twaalf hoofdstukken. Elke maand kreeg een eigen hoofdstuk met daarin een Gents luik, een historisch luik en een culinair luik met de klemtoon op seizoensgebonden producten die ook vandaag nog steeds worden gebruikt.

Smakelijck.jpg

Inspiratie voor Gentse horeca

Met de foodbrochure wil de Stad Gent zowel horeca-ondernemers en foodmakers als gepassioneerde hobbykoks prikkelen om met de recepten creatief aan de slag te gaan. Op die manier wordt het Van Eyck-jaar ook culinair uitgedragen in de stad en naar de bewoners en bezoekers.

'Heel wat van onze lokale handelaars en ondernemers zijn meteen op de kar gesprongen om zich te laten inspireren door Van Eyck. Met onder meer Van Ecyk-kaas, -bier, -pralines en heel wat verschillende Van Eyck-menu's in restaurants ademt echt de héle stad de sfeer uit van de 15de-eeuwse kunstenaar.'

Iedereen aan boord

Al heel wat lokale handelaars en ondernemers hebben zich inderdaad al laten inspireren. Zo werkte Tierenteyn een kruidenmengeling uit voor peperkoek en stoverij, brouwden acht Gentse brouwers het OMG Beer, ontwikkelden chocolatiers Marijn Coertjens en Yuzu Van Eyck-pralines en maakte het Hinkelspel een speciale Van Eyck-kaas. Ook horecazaken zoals Vooruit café, Bar Jan Cremer, The Bridge en Publiek stappen mee in het verhaal. Maar de foodbrochure moet nog meer initiatiefnemers aan boord krijgen. Van brasserie en eetcafé tot bakkerij en frituur: iedereen kan zijn culinaire fantasie de vrije loop te laten.

'Met Smakeleyck worden twee van de toeristische highlights van Gent, het Lam Gods en de foodscene, verbonden. Zowel toeristen als Gentenaars worden uitgenodigd hun culinaire fantasie de vrije loop te laten, in een brasserie of zelf achter de kookpot, van frietcultuur tot veggie-hoofdstad. Onze foodondernemers zijn echte ambassadeurs voor Gent, ook in het Van Eyck-jaar.'

De foodbrochure is een initiatief van Cultuur Gent in samenwerking met PuurGent. Gentse foodondernemers krijgen de brochure digitaal toegestuurd. Daarnaast is de brochure vanaf 1 februari gratis verkrijgbaar in de Van Eyck-shop onder het Belfort (Sint-Baafsplein 2A). Alle initiatieven van de deelnemende handelaren en horecazaken worden verzameld op https://visit.gent.be/nl/eten-drinken/smakeleyck.

 

Didier De Wever

0
0
0
s2smodern