Cultuur In Beeld zoekt medewerkers om mee te helpen om ons cultureel patrimonium in beeld te brengen.
Schrijft u graag over wat er te doen is in ons Vlaanderen? Dan is dit mogelijk uw ding.
U komt terecht in een leuk team.. Interesse? mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Maatschappelijk

Gent en Brugge bundelen krachten om drukte in straten nog beter te meten

Veldstraat.jpg

 

 

Gent en Brugge bundelen de krachten om een platform op te zetten met bruikbare data over de drukte in de straten. Die informatie kan bijzonder relevant zijn voor lokale ondernemers en stadsdiensten, ook als covid-19 eenmaal bedwongen is.

Het project kan rekenen op 445.232 euro Europese en Vlaamse steun.

 

Meer mogelijkheden

Zicht hebben op de concentratie van mensen in bepaalde gebieden biedt veel voordelen, niet alleen in coronatijden. Informatie over de drukte in de winkelstraten, de bezetting van een parking of het aantal bezoekers in de stad kan bijzonder nuttig zijn voor handelaars, horeca-uitbaters, ondernemers en investeerders.

Ook de mogelijkheden voor de stadsdiensten groeien exponentieel, bijvoorbeeld voor het inzetten van personeel, de promotie van openbaar vervoer, of het aantrekken van investeerders. De data kunnen ook gebruikt worden om bepaalde locaties extra te promoten en zo toeristen beter over de stad te spreiden.

 
Meten is weten. Data kan ons helpen ons beleid op vele domeinen te verbeteren en te verfijnen. Daarvoor maken we van onze stad een proeftuin om de mogelijkheden van technologie in de praktijk uit te testen.

Functioneel dashboard

De Stad Gent en de Stad Brugge beschikken al over verschillende databronnen. Zo zette de Stad Gent eind 2020 een druktemeter op om bezoekers te informeren voor het shoppen.

Maar een diepgaand onderzoek naar de waarde en de combinaties van de druktedata kwam nog niet aan bod. Dat wordt nu mogelijk dankzij steun vanuit Vlaanderen en Europa. Het VLOED-project

(Voorspellingen Lokale Ondernemers en Economie voor Drukte) krijgt 445.232 euro.

 
 

Alle data en resultaten komen ter beschikking van de datacommunities in Gent en Brugge om hen te betrekken bij het eindresultaat. Uiteindelijk is het de bedoeling om tot een functioneel dashboard te komen met bruikbare druktevoorspellingen voor allerlei sectoren en stadsdiensten in Gent en Brugge.

 
Dankzij de Europese en Vlaamse steun kunnen we een boost geven aan de druktemeter die eind 2020 werd opgezet.
Met de proeftuin van meettechnieken en het betrekken van de datacommunities versterken we ook onze ambitie om uit te groeien tot technologische hoofdstad van Europa.
Didier De Wever
0
0
0
s2smodern

Groenzones AZ Jan Palfijn ook komende 10 jaar toegankelijk voor iedereen

Palfijn.jpg

 

 

De Stad Gent en het AZ Jan Palfijn verlengen de beheerovereenkomst voor de openstelling, de inrichting en het onderhoud van de drie groenzones rond het ziekenhuis. Zo kunnen patiënten, personeel én buurtbewoners zeker nog tot 31 december 2030 genieten van de groene ruimte rond het ziekenhuis.

 

Openstelling private groenzones voor de buurt

 

Rond het AZ Jan Palfijn liggen drie groenzones die samen bijna 4,5 hectare groot zijn. In 2019 ging het ziekenhuis in op de vraag van de Stad Gent om die groenzones open te stellen voor het publiek. In ruil plantte de Stad Gent 3.700 bomen en struiken (goed voor 8.425 vierkante meter bos), kwam er een nieuwe omheining in kastanjehout, en poortjes die overdag toegang geven tot de gemaaide graspaden. Sinds oktober 2020 kunnen ook buurtbewoners de groenzone gebruiken om te wandelen, te joggen en te genieten van de fauna en flora, elke dag van 8 tot 20 uur.

 
Dit is een heel mooi voorbeeld van hoe we, door te onderhandelen met een belangrijke partner van de Stad zoals het AZ Jan Palfijn, meer groen toegankelijk maken voor alle Gentenaars. Ook deze groenzones worden op die manier als het ware 'de tuin van de buurtbewoners'.Astrid De Bruycker, schepen van Openbaar Groen
 

Nu is er ook een nieuwe beheerovereenkomst, die tot 31 december 2030 loopt. De Stad Gent en het AZ Jan Palfijn staan voor die periode samen in voor het financieren van het onderhoud van de groenzones, de Stad zorgt voor het onderhoud zelf en het verwijderen van zwerfvuil.

 
Ook op deze bijzondere manier draagt ons publiek ziekenhuis AZ Jan Palfijn bij aan het maatschappelijk belang en het welzijn van alle Gentenaars. Ik hoop dat die openheid, letterlijk en figuurlijk, ook andere partners van de Stad inspireert om hetzelfde te doen.Rudy Coddens, schepen van Gezondheid en voorzitter AZ Jan Palfijn
 

In dichtbebouwde gebieden is het niet eenvoudig om ruimte te vinden voor recreatief groen. Daarom is de Stad Gent voortdurend actief op zoek naar private groenzones om via medegebruik publiek open te stellen.

 

Didier De Wever

 
 
0
0
0
s2smodern

Solidaire buurtwinkel komt naar Meulestede

Fruit.jpg

 

 

In maart 2021 start een solidaire buurtwinkel in Meulestede. De buurtwinkel zal een betaalbaar assortiment van voedingsmiddelen, onderhouds- en verzorgingsproducten aanbieden. Voor de uitbating worden sociale tewerkstellingstrajecten en een vrijwilligersnetwerk opgezet.

 
 

Al van bij de start van het stadsvernieuwingsproject Muide Meulestede Morgen kwam de behoefte aan betaalbare basisproducten in de wijk naar boven. Dit bleek ook uit een bevraging. De laatste decennia stopte of verhuisde de ene na de andere buurtwinkel. Er kwamen geen kleine of grote winkels in de plaats. Daar komt nu verandering in.

 

Een winkel met een sociale functie

 

De vzw Sociale Kruideniers Gent zet een proefproject op om in Meulestede een solidaire buurtwinkel uit te bouwen. De nieuwe buurtwinkel of kruidenier richt zich tot Muide-Meulestede en omgeving en zal een basisassortiment aan voedingswaren, onderhouds- en verzorgingsproducten aan betaalbare prijzen aanbieden.

 
 

Voor de uitbating van de winkel wordt ingezet op sociale tewerkstelling en wordt een breed netwerk van vrijwilligers opgebouwd. Buurtbewoners met een beperkt inkomen kunnen er producten aan een lagere prijs kopen. Samenlevingsopbouw vzw bouwt er een plek uit waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten.

 
Iedereen zal kunnen winkelen bij de sociale kruidenier. Mensen in de wijk die het financieel niet gemakkelijk hebben zullen dat zelfs goedkoper kunnen. Bovendien zal het OCMW er kwetsbare werkzoekenden tewerkstellen. Die zullen worden begeleid door een instructeur, betaald door het OCMW. De kruidenier zelf hoeft voor die werknemers bovendien geen bijdragen te betalen. Zo slaan we enkele vliegen in één klap.Rudy Coddens, schepen van Armoedebestrijding en voorzitter OCMW Gent
 
Lokale buurtwinkels zijn ontmoetingsplekken voor vele bewoners. Stadsvernieuwing gaat niet alleen om stenen. Het gaat ook om mensen samenbrengen en de sociale cohesie versterken. Met de sociale kruidenier spelen we in op de sterke behoefte die leeft in de wijk naar een buurtwinkel.Mathias De Clercq, burgemeester
 

Tijdelijke invulling

 

De buurtwinkel krijgt onderdak in een loods in de Meulestedekaai 1. Op die plek was tot enkele jaren geleden de sociale werkplaats Ateljee gevestigd. Het gaat om een tijdelijke invulling. In de loods zijn vandaag ook al het werkhuis Bulb en de worstelclub Kampioen Gent actief. De tijdelijke invulling heeft bovendien een meerwaarde voor de toekomstige ontwikkeling: de periode van drie jaar kan beschouwd worden als een testfase, om na te gaan of een permanente buurtwinkel op die plek een goed idee zou zijn.

 

Financiële steun

 
  • Uit het businessplan voor de winkel blijkt dat het model van de solidaire buurtwinkel een goede kans heeft om op termijn rendabel en zelfredzaam te zijn. In de eerste jaren is extra steun echter cruciaal. De Stad Gent biedt daarom financiële ondersteuning (ter waarde van 225.000 euro) voor de opstart en de coördinatie van de winkel via een samenwerkingsovereenkomst met Sociale Kruideniers Gent vzw. De ondersteuning wordt gespreid over drie jaar.
  • Uit het Sociale Innovatiefonds krijgt het project een subsidie van 62.283 euro. De solidaire buurtwinkel is bedoeld als experiment om te komen tot een nieuw model van gezamenlijk winkelbeheer (incl. sociale tewerkstelling) dat later ook elders in Gent kan worden gebruikt.
  • Uit het Fonds voor Tijdelijke Invullingen van de Stad krijgt de buurtwinkel 49.500 euro om het gebouw klaar te maken om als winkel te kunnen worden gebruikt.

Didier De Wever

 
 
0
0
0
s2smodern

Extra financiële steun voor Gents jeugdwerk

Jeugdwerk.jpg

 

 

Op vraag van de jeugdsector komt er een nieuw, vereenvoudigd subsidiereglement voor het Gentse jeugdwerk, dat ook de draagkracht van kleine jeugdbewegingen verhoogt. Ook de startsubsidie verdubbelt. In totaal is er jaarlijks 50.000 euro extra beschikbaar.

 

Meer tijd voor de essentie

De huidige reglementen zijn vaak ingewikkeld en spelen niet in op de nieuwe jongerenprojecten die her en der in Gent opduiken. Bovendien ondersteunen ze kleinere jeugdverenigingen te weinig. Die geven aan dat ze veel tijd en energie moeten steken in de zoektocht naar extra middelen. Daardoor is er minder tijd voor het jeugdwerk zelf en het werven van leden en vrijwilligers.

 
 

Het nieuwe subsidiereglement maakt het een pak eenvoudiger om steun aan te vragen en legt een grotere focus op kleinere jeugdverenigingen. Zo verdubbelt de

M startsubsidie voor opstartende jeugdverenigingen tot 3.000 euro. Bovendien verhoogt de Stad Gent de werkingsmiddelen voor het jeugdwerk jaarlijks met 50.000 euro tot een totaalbedrag van 450.000 euro.

 
We verhogen de financiële draagkracht van kleine en startende jeugdwerkingen en verlagen de drempels voor jongeren om ondersteuning te krijgen. Ook kleinschalige initiatieven zoals buurtbewoners die een kookatelier voor kinderen organiseren, willen we op allerlei manieren meer ondersteunen.  Elke Decruynaere, schepen van Jeugd
 

Relance tijdens coronacrisis 

Tot slot besliste de Stad Gent in het kader van de coronacrisis eerder al om eenmalig een extra forfaitaire toelage van 1.000 euro te verlenen aan alle erkende, plaatselijke jeugdverenigingen en -organisaties waarmee er een samenwerkingsovereenkomst is. Bovendien kunnen jeugdverenigingen die zich door de coronamaatregelen in een financieel precaire situatie bevinden eenmalig een extra toelage tussen 1.000 en 5.000 euro aanvragen. Die middelen komen uit het Vlaams Noodfonds.

 

Didier De Wever

 
 
0
0
0
s2smodern

Extra steun voor sociale organisaties tijdens coronacrisis

Stadhuis.jpg

 

 

Sinds maart kunnen veel van de activiteiten van de Gentse sociale organisaties niet doorgaan wegens de coronamaatregelen. Intussen zijn er wel vaste én nieuwe kosten. Daarom kunnen sociale organisaties die voor het werkingsjaar 2021 een convenant met de Stad hebben tot 5.000 euro extra aanvragen.

 
 

Heel wat Gentse sociale middenveldorganisaties hebben door coronamaatregelen hun activiteiten moeten reduceren of stopzetten. Armoedeorganisaties moesten hun werking dan weer uitbreiden, terwijl vaste kosten blijven doorlopen en inkomstenbronnen wegvallen. Tegelijk hebben ze bewezen een onmisbare schakel te zijn in de ondersteuning van de meest kwetsbare Gentenaars in hun gevecht tegen covid-19.

 
 

Om de goede werking van deze organisaties ook in de toekomst te garanderen, voorziet de Stad Gent een tijdelijk subsidiereglement. Sociale organisaties die voor het werkingsjaar 2021 een convenant hebben met de Stad kunnen tot 5.000 euro extra aanvragen. Het reglement wordt eind januari ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

 
In Gent kunnen we trots zijn op een goed vertakt en kritisch sociaal middenveld. In coronatijden hebben heel wat organisaties het extra moeilijk. We vinden het erg belangrijk om dit middenveld in deze periode een stevige duw in de rug te geven.Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke kansen, Welzijn en Participatie
 

Dit tijdelijke subsidiereglement is het derde initiatief om het Gentse sociaal-cultureel middenveld te ondersteunen in tijden van corona. Eind vorig jaar kende de Stad al een eenmalige subsidie toe aan de 239 erkende doelgroep-verenigingen. Daarnaast voorzag de Stad in 2020 drie maanden lang een tegemoetkoming van 500 euro per maand voor erkende sociale verenigingen die op de private huurmarkt in moeilijkheden kwamen.

 
 

Contact

 
  • Marc Van Acker, Dienst Welzijn en Gelijke Kansen, gsm 0473 38 15 02, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  • Lien Braeckevelt, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0486 91 18 21, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Didier De Wever

 
 
0
0
0
s2smodern

Zeldzame letterzetmachine Industriemuseum erkend als 'inspirerend voorbeeld'

Miat.jpg

  

Werking van de Monotype
 

Het Gentse Industriemuseum werd zopas opgenomen in de lijst van inspirerende voorbeelden rond het bewaren van immaterieel erfgoed. Het museum kreeg de erkenning van Vlaanderen omdat het er alles aan doet om een zeldzame grafische techniek - de Monotype - in ere te houden.

Kennis bewaren

 

Elk jaar kiest de Vlaamse regering acht initiatieven voor 'het register van inspirerende voorbeelden rond het borgen van immaterieel erfgoed'. Het Industriemuseum is dit jaar een van de laureaten met het onderzoek naar de werking van de Monotype. Die letterzetmachine werd tot de jaren 80 gebruikt in drukkerijen in heel het land. Nieuwe technieken en de komst van de computer zorgden er echter voor dat de zettechniek tegen het eind van de 20ste eeuw zo goed als volledig verdween. De meeste toestellen belandden op de schroothoop. Om te vermijden dat het gebruik van de Monotype verloren zou gaan, zette het Industriemuseum daarom een project op.

 

Uitwisseling

 

Er volgde een uitwisseling met de weinige musea die ook zo'n Monotype in het bezit hebben: het Maison de l’Imprimerie in het Waalse Thuin en de Imprimerie Nationale in Douai in Frankrijk. Er werd ook een film gemaakt die documenteert hoe een vrijwilliger met de Monotype werkt, aangezien er nauwelijks letterzetters overblijven die weten hoe ze de machine kunnen bedienen. Ook het gebrek aan wisselstukken en ponspapier is een probleem.

 
Dit is een mooie erkenning voor het Industriemuseum, wiens vrijwilligers met hart en ziel de historische machines demonstreren aan het publiek en ze ook aan de praat houden. Zelfs vandaag is het Industriemuseum nog op zoek naar wisselstukken om de Gentse Monotype opnieuw aan de praat te krijgen. Wie weet duikt er op een dag nog zo'n machine op en liggen de zorgen om wisselstukken achter ons.Sami Souguir, schepen van Cultuur
 

De commissie loofde in het bijzonder de laagdrempelige doelgroepenwerking van het Industriemuseum, dat het jaar rond inzet op een uitgebreid publieksaanbod, gaande van drukworkshops voor scholen of bedrijven tot gratis evenementen zoals een Drukfestival en gespecialiseerde masterclasses voor grafische opleidingen.

Meer info Monotype :klik hier

 

 
Didier De Wever
0
0
0
s2smodern