Gentse Feesten

Gentse Feesten 2019: Nieuwsgolf maandag 29 juli 2019 met eindevaluatie

325291-grote_foto-665597-large-1564390269.jpg

 

Cijfers en weetjes zondag 28 juli 2019

 • Op de tiende en laatste dag bezochten 95.000 mensen de Gentse Feesten. Ter vergelijking: op dezelfde dag in 2018 telde Gent 120.000 bezoekers.
 • De Lijn vervoerde op de tiende dag van de Gentse Feesten 23.974 reizigers met het extra aanbod. Dat is 26% of 6.187 reizigers minder dan dezelfde dag vorig jaar. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, Gent Sint-Pietersstation en de Korenmarkt, vervoerde 22.430 reizigers. Dat is 22% of 6.310 reizigers minder dan vorig jaar op dag 10. 1.544 reizigers maakten gebruik van de 12 Feestenbussen die de feestvierders 's nachts naar huis brengen in alle richtingen vanuit Gent. Dat zijn er 123 meer (9 %) vergeleken met vorig jaar.
 • Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden op zondag 146 bezoekers, 10 personen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.
 • Politioneel: 15 feestvierders kregen zondag een GAS-boete voor wildplassen, van wie 9 in de feestzone en 6 buiten de feestzone. Er werden 78 verkeersinbreuken vastgesteld en 4 voertuigen getakeld. 49 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de politie. Er werden 24 bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan 6 voor openbare dronkenschap en 11 voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast werden er ook 6 gerechtelijke aanhoudingen verricht.
 • Gentinfo beantwoordde op zondag 28 juli 67 vragen van burgers, waarvan er 22 over de Gentse Feesten gingen.

Eindevaluatie na 10 dagen Gentse Feesten

 • De 176e editie van de Gentse Feesten ontving in totaal 970.000 bezoekers. In 2018 mochten de Gentse Feesten 1.290.000 feestvierders verwelkomen.
 • In 2019 vervoerde De Lijn met de pendeltram en de Feestenbussen 262.853 reizigers. Dat zijn er 72.835 minder dan 2018, waar de vervoersmaatschappij 335.688 reizigers op dit aanbod vervoerde. 242.670 reizigers maakten gebruik van de pendeltram tussen Flanders Expo en Korenmarkt. 20.183 reizigers maakten gebruik van de Feestenbussen die vertrekken van Gent Zuid. Dit jaar werd, op 2014 na, de laagste bezetting genoteerd over de laatste 6 jaar.
 • Het Rode Kruis en Vlaamse Kruis verzorgden tijdens de Gentse Feesten in totaal 1.572 feestvierders. Daarvan moesten exact 100 personen afgevoerd worden naar het ziekenhuis. 1.143 personen kwamen voor verzorging naar de hulppost aan het Belfort, 298 mensen boden zich aan bij de hulppost Sint-Jacobs en 131 bezoekers bezeerden zich op de Kindernamiddagen in het Zuidpark. Ter vergelijking: op de Gentse Feesten van 2018 vroegen 1.546 mensen om verzorging.
 • Politioneel: In totaal kregen 613 feestvierders een GAS-boete voor wildplassen. Er werden 796 verkeersinbreuken vastgesteld en 138 voertuigen getakeld. 482 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de politie. Er werden in totaal 158 personen opgepakt door de politie, onder meer voor het verstoren van de openbare orde of voor openbare dronkenschap.
 • Brandweer: 36 interventies in de Feestenzone (t.o.v. 29 in 2018). Daarvan waren er 13 brandgerelateerde interventies (5 brandalarmen, 8 rookontwikkelingen-, maar alle bleken loos alarm te zijn. De brandweer voerde ook 23 technische interventies uit (kleine interventies waaronder 5 voor wateroverlast tijdens de regendag, géén enkele wespennest in de feestzone, geen enkele hinderlijke fiets weggeknipt).
 • Cijfers scheepvaartpolitie: Aantal grondig gecontroleerde vaartuigen: 92 (stijging met 45%), aantal processen-verbaal (incl GAS-boetes): 10 (stijging met 25%), aantal positieve alcoholtesten in de pleziervaart: 3 positieve testen (tov 0 2018). Met betrekking tot de veiligheidsuitrusting (reddingsvesten, brandblusser, ...) is het opmerkelijk dat ten opzicht van de voorbije jaren ongeveer de helft van de waterweggebruikers niet in orde is. Waar de voorbije jaren veel meer met processen-verbaal van waarschuwing is gewerkt, zijn dit jaar effectieve processen-verbaal uitgeschreven.
 • IVAGO haalde tijdens deze editie opnieuw minder afval op. Het verbod op wegwerpbekers wierp ook dit jaar zijn vruchten af. De afvalintercommunale haalde in totaal 312.675 kilo afval op. (172.415 kilo restafval, 52.160 kilo veegvuil, 14.880 kilo papier en karton, 57.820 kilo glas en 4.300 kilo PMD) Ter vergelijking: in 2018 werd in totaal 336.735 kilo afval opgehaald (193.880 kilo restafval, 54.080 kilo veegvuil, 19.935 kilo papier en karton, 63.820 kilo glas en 3.020 kilo PMD). Het gaat nog om voorlopige cijfers, aangezien IVAGO nog bezig is met de eindopkuis.
 • Mobiliteit: Het is duidelijk dat de fiets opnieuw hét vervoersmiddel was van de Gentse Feesten. De bewaakte fietsenparkings werden zeer intensief gebruikt en stonden op piekuren volledig vol. Ook de andere fietsenparkings kenden een zeer hoge bezetting. De capaciteit van de fietsenstallingen is nog met 400 plaatsen uitbreid tegenover 2018, wat het aantal voor 2019 op 5.117 extra brengt. Voor volgend jaar zullen er nog meer extra fietsplaatsen worden voorzien. De 1.740 extra parkeerplaatsen voor bewoners zijn net zoals vorig jaar positief onthaald bij de bewoners. Er werden 2.650 retributies uitgeschreven op voorbehouden bewonersplaatsen, in 2018 waren dat er 2.926. Dit jaar werden er 65 extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap voorzien vlak aan de rand van de feestenzone. Volgend jaar zullen er nog meer plaatsen worden voorzien. De park-and-rides werkten bijzonder goed tijdens de Gentse Feesten. De parkeergarages waren regelmatig volzet op piekmomenten. In totaal werd er maar liefst 40.810 keer gebruikgemaakt van de verschillende gratis shuttles. De shuttle van en naar de P+R Weba/Decathlon vervoerde 29.085 personen. De shuttle van en naar de P+R Watersportbaan reed voor het eerst tijdens de Gentse Feesten en vervoerde meteen 11.725 personen. Op vlak van circulatie stelden we geen problemen vast. Het is duidelijk dat de circulatiewijzigingen ook werken tijdens grootschalige evenementen en de mensen niet afschrikken om naar Gent te komen.
 • Dienst Milieutoezicht: Er werden 10 processen-verbaal opgesteld voor geluidsinbreuken, en één proces-verbaal voor normoverschrijding. Er zijn niet veel klachten over de podia dit jaar (5). 2 klachten gingen over het overschrijden van de einduren, wat bij 1 van de 2 niet gegrond was. Er liepen dit jaar wel veel klachten binnen over cafés, pop-ups en vergunde tijdelijke evenementen: in totaal 19. Daarvan waren er 10 over zaken die binnen de Gentse Feestenzone doorgingen, en 9 aan de rand.
 • FAVV: Via het FAVV-meldpunt voor de consumenten en de diensten van de Stad Gent kwamen 6 klachten binnen over afval/ ongedierte/ slechte hygiëne bij vaste zaken in de feestenzone. Bij controle bleken de klachten niet gegrond, bij 2 zaken waren de temperaturen wel niet conform. In totaal werden 82 zaken gecontroleerd: 61 ambulante kramen, 21 pop-ups en andere vaste inrichtingen. Hiervan kregen er 41 een ongunstig rapport. De overtredingen hebben vooral te maken met de temperatuur van de koude keten die niet in orde was (te verwachten bij deze hittegolf) en het ontbreken van de allergenen informatie voor de consument (een verplichting die nog onvoldoende gekend is).
 • De Kindernamiddagen in het Zuidpark waren met 9.169 kleine feestvierders tussen 0 en 12 jaar opnieuw een succes. Vorig jaar kwamen nog 12.864 kinderen naar Gentopia. De apero- en theeconcerten lokten exact 6.000 geïnteresseerden naar de tuin van Sint-Bavo. Bijkomend was de 29ste editie van de opera op 20 en 21 juli volledig volzet voor de voorstellingen onder leiding van Erika Pauwels.
 • 29.000 mensen genoten van het jaarlijkse vuurwerk aan Portus Ganda. In 2018 keken 26.500 mensen naar het vuurwerk.
 • Gentinfo beantwoordde tijdens de Gentse Feesten 2.581 vragen, meldingen, suggesties en klachten van burgers (waarvan 878 over de Gentse Feesten zelf). Dat is iets minder dan in 2018 (2.673 vragen, waarvan 1.191 over de Gentse Feesten)
 • De website van de Gentse Feesten werd zoals elk jaar erg vaak bezocht. In totaal namen 298.547 surfers een kijkje op een van de webpagina's. Dat is een lichte daling (-2.96%) in vergelijking met 2018. In totaal werden 2.507.299 pagina's geconsulteerd. (-4.56%). Topmoment dit jaar was het weekend van 21 juli. De tendens van mobiel blijft overigens nog steeds toenemen: 67.5% van het verkeer was mobiel, 7.6% tablet, de rest van het internetverkeer verliep via desktop. De populairste webpagina's waren de homepagina, de verschillende dagprogramma's en de pagina's 'bereikbaarheid' en 'praktisch'.
 • 3.990 personen brachten tijdens de Feesten een bezoekje aan het Gentse stadhuis. De eerste en laatste zondag zijn traditioneel topdagen. De andere dagen was de opkomst veel minder, maar het was dan ook zeer warm. In 2018 kwamen 5.202 personen naar het stadhuis, veel bezoekers kwamen toen naar de mooie bloemstukken van de Gentse Floraliën.

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_juli2019_Bezoekcijfers_GF.jpg

 

Didier De Wever

 

Gentse Feesten 2019: Nieuwsgolf zondag 28 juli 2019

325274-grote_foto-ffccee-large-1564304030.jpg

 

 Cijfers en weetjes zaterdag 27 juli 2019

 • Op de negende dag bezochten 95.000 mensen de Gentse Feesten. Ter vergelijking: op dezelfde dag in 2018 telde Gent 200.000 bezoekers, maar toen viel de tweede zaterdag wel samen met de nationale feestdag. Na negen dagen Gentse Feesten staat de teller zo op 875.000 bezoekers. In 2018 stond het totaal na negen dagen op 1.170.000 bezoekers.
 • De Lijn vervoerde op de negende dag van de Gentse Feesten 25.970 reizigers met het extra aanbod. Dat is meer dan de helft minder dan de negende dag in 2018. De Lijn kende toen op de nationale feestdag met 53.300 reizigers een historische topdag. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, Gent Sint-Pietersstation en de Korenmarkt, vervoerde 24.400 reizigers. 1.570 reizigers maakten gebruik van de 12 Feestenbussen die de feestvierders 's nachts naar huis brengen in alle richtingen vanuit Gent.
 • Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden 107 bezoekers, 9 personen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.
 • Politioneel: 65 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 27 in de feestzone en 38 buiten de feestzone. Er werden 42 verkeersinbreuken vastgesteld en 10 voertuigen getakeld. 47 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de politie. Er werden 20 bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan 8 voor openbare dronkenschap en 8 voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast werden er ook 3 gerechtelijke aanhoudingen verricht.
 • Gentinfo beantwoordde op zaterdag 27 juli 138 vragen van burgers, waarvan er 3 over de Gentse Feesten gingen.
 • Er waren geen noemenswaardige problemen door het aangekondigde onweer. De Kindernamiddagen op Gentopia (Zuidpark) werden op zaterdag wel vroegtijdig gesloten door de aanhoudende regenval. Ook de rederijen hielden er vroeger mee op.

Winnaars Straatanimatie

De Stad Gent wil door het uitreiken van twee financiële prijzen de uitstraling van de Gentse Feesten binnen het nationale en internationale milieu van straatartiesten versterken. De ene prijs richt zich op muzikanten, de andere prijs richt zich op alle andere straatartiesten.

 

Strafste straatartiest

 • 1ste prijs, 2.500 euro: Shana Van Cauwenberghe - Interactieve straattheateract met de ‘Typotheek’ - BELGIË
 • 2de prijs, 1.000 euro: Michiel Gavel - dansact door Allegro Dance Company - BELGIË

 

Strafste straatmuzikant

 • 1ste prijs, 2.500 euro: Michiel Hinneh (PE Live) – Gospel, Afrikaanse dans, percussie - BELGIË
 • 2de prijs, 1.000 euro: Ondrej Pilar – percussie op emmers, potten en pannen- TSJECHIË
 • 3de prijs, 500 euro: Tamsen Devaere – pop, kleinkunst en jazz- BELGIË

 

Didier De Wever

Gentse Feesten 2019: Nieuwsgolf zaterdag 27 juli 2019

325267-grote_foto-b65879-large-1564217527.jpg

 

Cijfers en weetjes vrijdag 26 juli 2019

 • Op de achtste dag bezochten 120.000 mensen de Gentse Feesten. Ter vergelijking: op dezelfde dag in 2018 telde Gent 170.000 bezoekers, maar dat was toen wel de vooravond van de nationale feestdag (vrijdag 20 juli 2018), voor veel mensen een verlofdag. Na acht dagen Gentse Feesten staat de teller zo op 780.000 bezoekers. In 2018 stond het totaal na acht dagen op 970.000 feestvierders.
 • De Lijn vervoerde op de achtste dag van de Gentse Feesten 32.219 reizigers met het extra aanbod. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, Gent Sint-Pietersstation en de Korenmarkt, vervoerde 28.950 reizigers. Dat is bijna 20% minder dan op dezelfde dag vorig jaar (toen 35.990 reizigers op dag 8). 3.269 reizigers maakten gebruik van de 12 Feestenbussen die de feestvierders 's nachts naar huis brengen in alle richtingen vanuit Gent. Dat zijn er 272 meer vergeleken met vorig jaar.
 • Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden 178 bezoekers, 8 personen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. 2 personen werden onwel door de hitte.
 • Politioneel: 122 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 88 in de feestzone en 34 buiten de feestzone. Er werden 120 verkeersinbreuken vastgesteld en 9 voertuigen getakeld. 58 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de politie. Er werden 16 bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan 3 voor openbare dronkenschap en 4 voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast werden er ook 7 gerechtelijke aanhoudingen verricht.
 • Op verschillende plaatsen werden fout geparkeerde fietsen aangetroffen, onder meer aan een nadarhekken voor de hulpdiensten en op een gehandicaptenplaats. De organisatie vraagt om de fietsenstallingen en bewaakte fietsparkings te gebruiken.
 • Gentinfo beantwoordde op vrijdag 26 juli 294 vragen van burgers, waarvan er 96 over de Gentse Feesten gingen.
 • Vanaf 14 uur geldt voor het hele land code oranje voor onweer. Het KMI verwacht onweersbuien die lokaal hevig kunnen zijn, met gevaar voor veel neerslag op korte tijd, hagel en in iets mindere mate felle windstoten. Plaatselijk kan er meer dan 50 l/m² vallen. De hulpdiensten en pleinorganisatoren zullen de situatie voortdurend opvolgen en zo nodig maatregelen treffen. Voor materiële schade of wateroverlast is het noodnummer 1722 actief of kan je terecht op het e-loket van de Gentse brandweer (het nummer 112 is enkel bedoeld voor meldingen van levensbedreigende situaties).
 • Aangezien de grootste hitte voorbij is, zullen de gratis waterbars van Farys vandaag weggehaald worden. De organisatie van de Gentse Feesten bedankt Farys voor de geleverde inspanningen.

In de kijker - zaterdag 27 juli 2019

 • Udo komt naar de tent in Sint-Bavo voor een aperitief- en theeconcert (11 en 16 uur).
 • Wie goesting heeft in driestemmige country, populaire meezingers en Franse chansons kan naar Mpeg op het Veerleplein gaan kijken (18.30 uur).
 • Op de Korenmarkt neemt Nocta je mee naar de tijd van zwaarden, draken, mythes en legenden met opzwepende ritmes en beukende drums (20 uur).
 • Orkesta Mendoza zet de avond stevig in op Polé Polé (21 uur) en Hard to handle brengt een vernieuwd coverconcept mee naar de Groentenmarkt (21.20 uur).
 • Sint-Baafs brengt een eerbetoon aan Amy Winehouse en programmeert de Amy Winehouse tribute band (21 uur).
 • Op het Walter De Buckplein komt de Middelburgse indierockband PEER langs. Ze stonden al op menig festival en komen nu Gent platspelen (21.40 uur).
 • Rasechte Gentenaar en topmuzikant Dirk Blanchart heeft net een nieuw album uit. Hij komt je inpakken met zijn talenten op Ons Luisterplein (23.15 uur).
 • Warhola mag Boomtown officieel afsluiten. Dat belooft alvast een leuk feestje te worden (23.30 uur).
 

Locatie in de kijker: Gentopia

De Stad  Gent investeert al meer dan 20 jaar in activiteiten voor kinderen tijdens de Gentse Feesten. Eerst gebeurde dat aan Sint-Michiels met de kindernamiddagen en nu al vele jaren in het Zuidpark met 'Gentopia'.

Gentopia is ondertussen een vaste waarde geworden voor vele Gentse Feestenbezoekers. Ouders kunnen er hun kinderen met een gerust gemoed laten spelen terwijl ze zelf in het park iets drinken.

 

Om het voor elke leeftijdsgroep vlot en aangenaam te laten verlopen, zijn de zones ingedeeld per leeftijd. De hele dag door kan je er terecht voor gratis animatie en shows. De afgelopen jaren zetten organisatoren, onder impuls van de Stad Gent, sterker in op activiteiten voor kinderen en gezinnen. Dat vertaalt zich in het hoge aantal activiteiten (457) voor kinderen tijdens de Gentse Feesten en een hoog aantal activiteiten overdag (2.400). Vorig jaar bezochten 12.864 kinderen Gentopia.

 

Didier De Wever

 

 

Gentse Feesten 2019: Nieuwsgolf vrijdag 26 juli 2019

325210-grote_foto-a2ba7d-original-1564129834.jpg

 

 Cijfers en weetjes donderdag 25 juli 2019

 

 • Op de zevende dag van de Gentse Feesten bezochten 80.000 mensen de Gentse Feesten. Ter vergelijking: op dezelfde dag in 2018 telde Gent 125.000 bezoekers. Na zeven dagen Gentse Feesten staat de teller zo op 660.000 bezoekers.
 • De Lijn vervoerde op de zevende dag van de Gentse Feesten 19.469 reizigers met het extra aanbod (pendel-tramlijn 1 en Feestenbussen) dat werd ingelegd. Dat is 43% of 14.945 reizigers minder dan dezelfde dag vorig jaar. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, Gent Sint-Pietersstation en de Korenmarkt, vervoerde 17.850 reizigers. Dat is 45 % of 14.480 reizigers minder dan vorig jaar op dag 7. 1.619 reizigers maakten gebruik van de 12 Feestenbussen die de feestvierders 's nachts naar huis brengen in alle richtingen vanuit Gent. Dat zijn er 465 minder (2084) vergeleken met vorig jaar. Alles verliep rustig, er werden geen grote problemen gemeld. Het warme weer heeft ongetwijfeld een impact op de reizigerscijfers.
 • Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden op donderdag 175 bezoekers, 8 personen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. 8 mensen werden onwel door de hitte, een 30-tal personen werden verzorgd voor een insectenbeet. Opvallend was ook dat verschillende bezoekers zich bezeerden door in de Gentse binnenwateren te springen. De Gentse politie benadrukt dat dit absoluut verboden is. Bovendien kan je ziek worden als je het water inslikt, of je verwonden door dingen die op de bodem liggen.
 • Politioneel: 37 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 29 in de feestzone en 8 buiten de feestzone. Er werden 38 verkeersinbreuken vastgesteld en 8 voertuigen getakeld. 44 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de politie. Er werden 8 bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan 5 voor openbare dronkenschap en 2 voor het verstoren van de openbare orde. Daarnaast werden er ook 3 gerechtelijke aanhoudingen verricht.
 • Gentinfo beantwoordde op donderdag 25 juli 272 vragen van burgers, waarvan er 80 over de Gentse Feesten gingen.
 • In de kijker - vrijdag 26 juli 2019

  • 46ste Rondgang van de gilde van de Stroppendragers en Keizer Karel. De stoet vertrekt om 20.30 uur aan het Gravensteen.
  • There will be no next time, toch niet als je op Boomtown de legendarische punkband The Kids aan het werk wil zien (21.50 uur).
  • Op Ons Luisterplein komt er een kruisbestuiving tussen het West-Vlaams van Wannes Cappele en het Zeeuws-Vlaams van broeder Dieleman (23.15 uur).
  • De coverband Rolling The Stones doet het Sint-Veerleplein daveren (22 uur).
  • Het Nederlands hiphopcollectief Broederliefde komt naar Polé Polé (21 uur) terwijl de Korenmarkt Prozak, een De Kreuners tribute band, wist te strikken (18 uur).
  • Op het Walter De Buckplein zoeken ze muzikaalgewijs exotische oorden op met onder andere Mehdi Nassouli. Hij mengt Gnawa-ritmes en Global sound tot fijne fusion (20.30 uur).
  • Hoeveel hits zou Dirk Stoops er tijdens zijn set doordraaien? Wij zijn de tel kwijt maar je hoort alleszins de beste hits uit de jaren 70, 80, 90 en 2000 netjes aan elkaar gemixt op Sint-Baafs (22.45 uur)
  • Als jouw dansschoenen daarna nog niet versleten zijn, kan je nog naar de Vlasmarkt trekken waar Red D plaatjes komt draaien. (2 uur)
  • Omwille van de hitte overdag blijft Batastunt vanavond uitzonderlijk open tot 1 uur in plaats van tot middernacht.

  Locatie in de kijker: 'Wim for Life' in de Oogappel

  De Gentse troubadour en bezige bij Wim Claeys staat maar liefst 49 keer in ons programma. Hij was de man die in 2009 met de Gentse zangstonde op het Walter De Buckplein startte. Dit jaar heeft Wim voor het eerst zijn eigen locatie. Hij trekt met Wim for Life naar de school De Oogappel aan de Bisdomkaai. Daar geeft hij, in de sfeer van de vroegere Gentse Feesten, talent van eigen bodem een podium.

   

  Wim for Life start elke dag met een beestig meespeelfeest waarna De Stembanden, zijn eigen kinderen- en jongerenkoor, een Gentse zangstonde brengt (18 uur). Om 19 uur is het dan de beurt aan de lokale talenten. Afsluiten doet Wim Claeys elke avond met een voorstelling of de 'nacht van de vuile liedjes'.

   

  Vandaag herneemt hij de voorstelling Zwartzak. Hij vertelt, speelt en zingt met Zwartzak een ‘coming of age’ waarin hij door zijn eigen verleden graaft. Als zoon van een SS'er en als kind gekneed door het militante Vlaams-nationalisme, blikt hij met weerzin, loutering en mildheid terug op zijn jeugd. De voorstelling Zwartzak was al eerder te zien en kreeg lovende kritieken.

   

  Didier De Wever

   

"Talgent" Groot podium zoekt talent!

Talgent.jpg

Tijdens de Gentse feesten kan of komt iedereen die talent heeft aan bod.

Zo kon men zich inschrijven met een vereniging of persoon om zijn ding te komen doen op het grote podium van de Korenmarkt te Gent. Alle soorten opvoeringen waren welkom zoals: zang, dans, circusact een spannend verhaal vertellen of een kei straffe goocheltruck uithalen? Gent barst van het talent, daar zijn we van overtuigd.
De talentenjacht "Talgent" kon op een groot aantal toeschouwers en deelnemers rekenen.
Onze cameraman Luc was aanwezig en kon de opkomende sterren filmen tijdens hun acts, een sfeerbeeld...

Camera/ Edit Luc Van Vreckem

Gentse Feesten 2019: Nieuwsgolf woensdag 24 juli 2019

324883-grote_foto-faf824-large-1563955347.jpg

Cijfers en weetjes dinsdag 23 juli 2019

 • Op de vijfde dag van de Gentse Feesten bezochten 85.000 mensen de Gentse Feesten. Ter vergelijking: op dezelfde dag in 2018 telde Gent 110.000 bezoekers.
 • De Lijn vervoerde op de vijfde dag 25.435 reizigers met het extra aanbod (pendel-tramlijn 1 en Feestbussen). Dat is 17% minder dan dezelfde dag vorig jaar (5.029). Mogelijk heeft het zeer warme weer een rol gespeeld. De pendeltram die de klok rond rijdt tussen Flanders Expo, Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt, vervoerde 23.800 reizigers. 1.635 reizigers maakten gebruik van de Feestbussen, dat zijn er 169 minder  dan dezelfde dag vorig jaar.
 • Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden op dinsdag 152 bezoekers, 10 personen moesten voor verzorging naar het ziekenhuis.
 • Politioneel: 15 feestvierders kregen een GAS-boete voor wildplassen, van wie 11 in de feestzone en 4 buiten de feestzone. 14 voertuigen werden getakeld. 44 verloren voorwerpen vonden hun weg naar de politie. Er werden 10 bestuurlijke aanhoudingen verricht, waarvan 5 voor openbare dronkenschap en 5 voor het verstoren van de openbare orde.
 • Gentinfo beantwoordde op dinsdag 23 juli 380 vragen van burgers, waarvan er 129 over de Gentse Feesten gingen.
 • De waterbar in het Baudelohof zal vanaf vandaag langer opengehouden worden. Trefpunt neemt vanaf 22 uur de waterbar over van Farys, zodat bezoekers tot 3 uur gratis water kunnen nemen. Deze bar is dus dagelijks open van 15 uur tot 3 uur 's nachts.
 • De Stad Gent roept de bezoekers die met huisdieren naar de Feesten komen op om waakzaam te zijn. De waterbars en verschillende pleinen voorzien ook extra drinkmogelijkheden voor huisdieren.
 • Tussentijdse evaluatie

  • Na 5 Feestendagen staat de teller op 485.000 bezoekers. In 2018 bezochten 560.000 mensen de Gentse Feesten tijdens de eerste 5 dagen.
  • De Lijn vervoerde tot en met de vijfde dag van de Gentse Feesten in totaal 134.520 reizigers met het extra aanbod. Dat is 9% minder dan in 2018. Er werden 23.218 opstapcontroles uitgevoerd. Slechts 9 mensen kregen een pv voor zwartrijden.
  • Politioneel: In totaal werden 99 voertuigen getakeld. Er werden 329 wildplassers betrapt. 77 feestvierders werden eventjes aangehouden. 233 voorwerpen vonden hun weg naar het politiecommissariaat. Wat betreft alcohol en drugs in het verkeer werden 915 voertuigen gecontroleerd. Er werden 65 inbreuken vastgesteld.
  • De Gentse brandweer kende een rustige start van de Gentse Feesten. Ze werden 21 keer opgeroepen voor een interventie.
  • Het Rode Kruis en het Vlaamse Kruis verzorgden 789 feestvierders tijdens de eerste vijf dagen van de Feesten. Ter vergelijking: in 2018 werden er 674 mensen verzorgd in dezelfde periode.
  • Er zijn bij het FAVV slechts 2 klachten binnengekomen over horecazaken, waarbij de controle goed was. In totaal werden al 65 zaken gecontroleerd: 51 ambulante kramen, 10 pop-ups en 4 andere vaste inrichtingen. Hiervan kregen er 34 een ongunstig rapport. De overtredingen hebben vooral te maken met niet-conforme koeltemperaturen en het ontbreken van allergeneninfo. Wie bij de eerste controle niet in orde is, kan later op de week een nieuw bezoek krijgen. Zo werden al 6 hercontroles gedaan, de zaken waren dan wel in orde.
  • Dienst Milieu en Toezicht kreeg tot nu toe slechts 1 algemene klacht over de Gentse Feesten. Er kwamen 3 klachten binnen over pleinen, 4 over cafés, 3 klachten over pop-ups en 2 over de kermis. 1 plein en 7 cafés kregen een pv voor het overschrijden van de geluidsnormen.
  • Voor het tweede jaar op rij werken de Gentse Feesten overal met herbruikbare bekers. Nieuw deze editie is dat er ook aan de waterbar van Farys geen wegwerpbekers meer te vinden zijn. Ook de eetkraampjes werken mee aan propere feesten: geen plastic vorkjes of aluminiumfolie meer en plastic rietjes worden vervangen door papieren rietjes. Vanaf dit jaar geldt er ook een confettiverbod. Confetti is moeilijk op te ruimen, waardoor het vaak weken blijft rondzwerven in de stad of in het water belandt.
  • Ivago heeft tijdens de eerste 5 dagen van de Gentse Feesten 151.730 kilo vuilnis verzameld (waaronder onder meer 86.880 kilo restafval, 22.010 kilo veegvuil, 7.620 kilo papier/karton en 28.200 kilo glas).
  • Mobiliteit: De Park-and-rides werken zeer goed. Ook de parkeergarages zijn regelmatig volzet op piekmomenten. Bewaakte fietsparkings werden intensief gebruikt en stonden op piekuren volledig vol. De eerste 5 dagen werden 1.079 retributies uitgeschreven op bewonersplaatsen. Het aantal retributies daalt in vergelijking met vorig jaar (1.276 in 2018). De shuttle van en naar de P+R Weba/Decathlon vervoerde in de eerste 5 dagen 14.826 personen (vorig jaar 9.453). De shuttle van en naar de Watersportbaan vervoerde in de eerste 5 dagen 5.670 personen.
  • De kindernamiddagen in het Zuidpark zijn iets populairder dan vorig jaar. Op 4 dagen tijd kwamen al 5.886 bezoekertjes naar het Zuidpark (tegenover 5.161 in 2018). De apero- en theeconcerten in de tuin van Sint-Bavo lokten 3.050 bezoekers.
  • Gentinfo behandelde tot nu toe 529 oproepen met een vraag over de Gentse Feesten.
  • Website: Er is tijdens de eerste helft van de Gentse Feesten 2019 een mooie stijging van het aantal websitebezoekers ten opzichte van 2018 (+10%). Ook het aantal bezochte pagina's en het aantal sessies is toegenomen. De tendens van mobiel blijft zich verderzetten: 66% ten opzichte van 59% vorig jaar over dezelfde periode. De bereikbaarheid van de website was te allen tijde 100%.

  Huldiging 'Gentse Feesten jarigen'

  Volgende 'Gentse Feesten jarigen' worden vandaag ontvangen en gehuldigd op het stadhuis om 13.30 uur:

  • Ilse Everaert - 10 jaar Ons Luisterplein
  • Celine Verkest - 25 jaar Miramiro
  • Jan Hozee - 50 jaar Trefpunt
  • Eric Goeman - 30 jaar Maatschappelijk debatten op de Gentse Feesten
  • Gerald Claes - 20 jaar Vlasmarkt
  • Roland - 75ste verjaardag
   
   

  In de kijker - woensdag 24 juli 2019

  • Clement Peerens Explosition speelt op Boomtown (22.30 uur).
  • Amadou & Mariam maken het mooie weer op het Walter de Buckplein (20.30 uur).
  • De Jamaicaanse band Inner Circle stuwt Polé Polé naar ongekende hoogtes (21.30 uur).
  • De Korenmarkt tekent voor de grootste 'openlucht 90’s party' met Millie Vanillie (vanaf 20 uur).
  • Het Sint-Baafsplein maakt zich op voor Les Truttes (23.15 uur).
  • Patrick Riguelle en Guy Swinnen brengen op akoestische wijze een ode aan Neil Young op Ons Luisterplein (22.30 uur).
  • Planeet Sierk beleeft vandaag zijn laatste dag van deze Feesteneditie in het Baudelohof en doet dat voor de allereerste keer met een avondvoorstelling (start om middernacht).

   

  Didier De Wever