Gentse Feesten

Vrijgekomen standplaatsen Gentse Feesten brengen 88.550 euro op

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_mei2019_312300-_DSC8207-ad33aa-large-1557846708.jpg

 

 

Tijdens de openbare bieding voor vrijgekomen standplaatsen op de Gentse Feesten 2019 - 2020 werd het minimumbod voor 6 van de 8 eetstanden overtroffen. Voor 2 eetstanden werd de instelprijs niet bereikt. Het opgehaalde bedrag, 88.550 euro, vloeit integraal terug naar de organisatie van de Gentse Feesten.

 

De vrijgekomen standplaatsen werden aangeboden via een openbare bieding, op dinsdag 21 mei 2019 tussen 10 en 12.30 uur, onder coördinatie van gerechtsdeurwaarderskantoor GDW-Gent. 34 natuurlijke personen en rechtspersonen hadden zich ingeschreven. Er konden maximaal twee locaties worden toegewezen aan dezelfde bieder.

 

In totaal werd geboden op 8 vrije eetstanden. Voor de eetstanden op de Vlasmarkt werd de instelprijs niet bereikt. Deze eetstanden worden dan ook niet ingenomen voor de periode 2019 en 2020. In totaal worden 29 eetstanden vergund, met voldoende aandacht voor afwisseling. De online bieding op alle eetstanden levert in totaal 433.350 euro op. Dat bedrag vloeit integraal terug naar de organisatie van de Gentse Feesten.

 

De Wever Didier

Subsidies voor kleinschalige projecten Gentse Feesten 2019 goedgekeurd

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_mei2019_312300-_DSC8207-ad33aa-large-1557846708.jpg

 

 

Het college heeft op donderdag 16 mei 2019 de subsidieverdeling voor kleinschalige projecten voor de Gentse Feesten 2019 goedgekeurd, op voorstel van de jury. Het totale subsidiebedrag bedraagt 150.000 euro.

 

De Gentse Feesten zijn authentiek immaterieel erfgoed van alle Gentenaars, ongeacht hun afkomst of leeftijd, en van allen die zich Gentenaar voelen, ook al wonen ze niet in Gent zelf. Het Gentse stadsbestuur investeert dan ook behoorlijk in de Gentse Feesten. Organisatoren die tijdens de Gentse Feesten-periode projecten realiseren, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen, tenzij de Stad Gent hun initiatieven op een andere wijze ondersteunt. Eenzelfde aanvrager kan maximaal twee projecten per kalenderjaar indienen.

 

De verdeling van de totale subsidiepot werd niet aangepast, en bleef dezelfde als voor de Gentse Feesten 2018. Zo ontvangen kleinschalige projecten in totaal 150.000 euro. Een onafhankelijke jury heeft op maandag 29 april 2019 alle dossiers beoordeeld. 61 projecten werden ontvankelijk verklaard en behaalden voldoende punten om subsidie te kunnen ontvangen op basis van het reglement.

 

De jury bestond uit 5 medewerkers van de Stad Gent, uit verschillende diensten (Cultuur, Welzijn en Gelijke Kansen en Evenementen, Feesten, Markten en Foren) en 3 externe leden: John Dierickx, Ann Boone en Eddy Levis.

'Dit jaar worden er in totaal 61 kleinschalige Gent-gebonden projecten gesubsidieerd, waaronder 13 nieuwe initiatieven. De jury beoordeelde de projecten op basis van een aantal criteria waaronder toegankelijkheid, kindvriendelijkheid, kwaliteit en Gents karakter. Deze kleinschalige initiatieven maken de ‘couleur locale’ uit van de Gentse Feesten, daarom kiezen wij er als stad voor om deze dan ook voluit te ondersteunen.'

De verdeling:

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_mei2019_verdelingen.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didier De Wever