Boeken

Van cohousing tot volkstuin.

boek.png

‘Van cohousing tot volkstuin’ is een leesbaar en leerrijk boek omdat Gerard Hautekeur erin slaagt op een zeer bevattelijke en indringende manier boeiende lokale voorbeelden van hoe-het-ook-anders-kan te presenteren. Het boek kan, zoals inleider Tine de Moor schrijft, zeker "burgers inspireren tot meer fusion kitchen in de eigen buurt, met het eigenbelang en dat van de medemens voor ogen".

Een volkstuin in Zellik, een complementaire munt in Gent, de prefinanciering van energiezuinige toestellen in Antwerpen, en de coöperatieve sociale kruidenier voor Vlaams-Brabant. Op het eerste gezicht zijn het vier totaal verschillende projecten. Maar schijn bedriegt. Het zijn vier initiatieven waar burgers en middenveldorganisaties het heft in eigen handen nemen. Sinds de economische crisis zit de sociale en coöperatieve economie in de lift. Maar hebben ook maatschappelijk kwetsbare groepen daar baat bij?

Gerard Hautekeur die werkt sedert 1997 voor Samenlevingsopbouw Vlaanderen werkt en hoofdredacteur van de tijdschriften SamenlevingsopbouwSociaal en TerZake is, maakte zijn ronde van Vlaanderen. Langs stadslandbouwprojecten, sociaal distributieplatform gezonde voeding, sociale kruideniers, cohousingprojecten, initiatieven van buurteconomie, ruil- of deeleconomie. Langs hoofdrolspelers, bevoorrechte getuigen en experts. Dit boek inspireert actoren die willen investeren in alternatieve economische modellen en daarbij uitgaan van het perspectief en de kracht van maatschappelijk kwetsbare groepen.

De ondertitel ‘De opmars van een andere economie’ geeft zeer duidelijk aan wat de insteek van dit boek is. "Ik vind dat we ons als middenveldorganisaties juist sterker moeten focussen op alternatieve economische modellen en daarbij uitgaan van het perspectief en de kansen voor maatschappelijk kwetsbare groepen", schrijft de auteur in zijn inleiding ‘Stop het doemdenken, er zijn alternatieven’. Hij verwijst daarin met instemming naar de Duitse socioloog en sociaalpsycholoog Harald Welzer die in zijn boek De wereld heroveren het belang van concrete acties onderstreept.

Je brengt mensen inderdaad niet in beweging door erop te wijzen wat ze allemaal te verliezen hebben, wel door te focussen op wat ze als lokale gemeenschap erbij winnen door hun leven anders te organiseren op het vlak van voedsel, energie, wonen, afval en transport. Dergelijke acties scheppen vertrouwen en verbondenheid.

Het uitgangspunt (en de bestaansreden) van samenlevingsopbouw zijn de noden van maatschappelijk kwetsbare groepen en dat zijn dan ook de projecten die in dit boek grondig aan bod komen. In vijf onderbouwde hoofdstukken respectievelijk over stadslandbouw (‘Van volkstuin naar buurteconomie’) ‘Gezonde en duurzame voeding’, ‘Wonen op maat’ met veel aandacht voor cohousing, ‘Energie voor iedereen’ en arbeid (‘Weerwerk. Een job op maat’) beschrijft de auteur waar en hoe Samenlevingsopbouw in Vlaanderen werkt aan het introduceren van alternatieve economische modellen.

Ondanks de vragen die het oproept, blijft voor mij Van cohousing tot volkstuin een belangrijk boek omdat Gerard Hautekeur erin geslaagd is op een zeer bevattelijke en indringende manier boeiende lokale voorbeelden van hoe-het- ook-anders-kan te presenteren. Het boek kan, zoals inleider Tine de Moor schrijft, zeker ‘burgers inspireren tot meer fusion kitchen in de eigen buurt, met het eigenbelang en dat van de medemens voor ogen’.

Gerard Hautekeur, Van cohousing tot volkstuin, de opmars van een andere economie, EPO, Berchem/ Samenlevingsopbouw Vlaanderen, 2017, ISBN9789462670945, prijs: 22,50 euro

0
0
0
s2smodern

Nederland onder Napoleon.

Anapoleon.jpg

Nederland onder Napoleon. Partijstrijd, identiteit en natievorming 1801-1813. De napoleontische periode was voor Nederland een tijd van ingrijpende veranderingen. Na zijn coup d'état breidde Napoleon Bonaparte vanuit Frankrijk zijn macht langzaam uit over het Europese vasteland. Zijn oog veel ook op Nederland.

Nederland, dat worstelde met de gevolgen van de Bataafse Revolutie. Het land veranderde tussen 1801 en 1813 van een republiek in een monarchie, werd daarna ingelijfd bij het keizerrijk en hervond in november 1813 de onafhankelijkheid, met aan het hoofd van de natie de zoon van de laatste stadhouder, Willem-Frederik, de latere koning Willem I.

In 'Nederland onder Napoleon' volgt Bart Verheijen de debatten tussen de partijen die deze snelle opeenvolging van politieke regimes bediscussieerden en begeleidden. Hoe werd in pamfletten, liedjes en literatuur gereflecteerd op een veranderende Nederlandse identiteit? Hoe veranderde de houding ten opzichte van Napoleon? En in hoeverre droegen deze reflecties bij aan de ontwikkeling van vaderlandsliefde en culturele natievorming op momenten dat de soevereiniteit onder druk stond?
Met veel aandacht voor de processen van modernisering en bureaucratisering die leidden tot een nieuwe relatie tussen overheid en burger.

(mas)

https://geschiedenis-winkel.nl/nederland-onder-napoleon-bart-verheijen.html

0
0
0
s2smodern

Feminisme · Terug van nooit weggeweest.

Feminisme.jpg

In Feminisme. Terug van nooit weggeweest doet Meulenbelt die oefening van haar vorig werk over feminisme nog eens over. Met verbazing stelt ze vast dat een groot deel van de feministische bewustwording van toen vervlogen is.

In 1976 schopte Anja Meulenbelt De schaamte voorbij de wereld in, een autobiografisch verhaal over liefde, seks en de beginjaren van de Amsterdamse vrouwenbeweging. Het boek werd in elf talen vertaald, ging meer dan een half miljoen keer over de toonbank en joeg een schokgolf door Vlaanderen en Nederland. Minder geweten is dat Meulenbelt in datzelfde jaar ook Feminisme en socialisme publiceerde, een pamflet waarin ze uitlegt dat het feminisme socialistisch zal zijn of niet zal zijn. En omgekeerd.

In Feminisme. Terug van nooit weggeweest doet Meulenbelt die oefening nog eens over. Met verbazing stelt ze vast dat een groot deel van de feministische bewustwording van toen vervlogen is. Meulenbelt sloopt de heilige huisjes. Gaat feminisme écht over de gelijkheid tussen man en vrouw? Moeten feministen blij zijn met vrouwelijke politici en bedrijfsleiders die zich als cheerleaders van het neoliberalisme gedragen? 'Voor feministen', schrijft ze, 'is dé hamvraag niet langer alleen: wat is goed voor vrouwen? We moeten ons ook afvragen in wat voor wereld we willen leven.'

‘Op dit beslissende moment in onze geschiedenis vertegenwoordigen de honderdduizenden vrouwen, transgenders, mannen en jongeren – hier op de Women’s March – de krachten die het verschil zullen maken. Wij zijn vastbesloten om de stervende cultuur van het racisme en het heteropatriarchaat nooit meer een kans te geven.’ lees ik in het boek.

Anja Meulenbelt (1945) is schrijfster, feministe, activiste en oud-parlementslid voor de Nederlandse SP. Ze publiceerde veertig boeken.

Colofon: isbn: 9789462671058 · 2017 · paperback (12,5 x 20 cm) - 200p. · prijs: € 19.90

Boekvoorstelling in Antwerpen op 25 juni. EPO uitgeverij, Furia, Ella Steunpunt, Marianne en Mix nodigen u uit op een literair ontbijt met Anja Meulenbelt en gasten n.a.v. haar nieuwste boek op 25 juni in het Zuiderpershuis (Waalsekaai 14, 2000 Antwerpen).

10u30: deuren
11u: ontbijt (in foyer en op terras)
12u: salongesprek met Anja Meulenbelt, Alona Lyubayeva (voormalige Vlaams Diversiteitsambtenaar), Sofie De Graeve (Furia), Zohra Othman (advocate Progress Lawyers Network en districtsschepen Borgerhout) Ashley Vandekerckhove (FEL - Feministisch en Links), Maartje De Vries (Marianne) en Hildegard van Hove (FOLIA, lesbische feministe). Nele Van Parys is moderator.
14u: einde

inschrijven: http://www.epo.be/feminisme

(stAs)

 

0
0
0
s2smodern

Eeuwen des Onderscheids: standaardwerk over de Middeleeuwen.

eeuwen-des-onderscheids.jpg

Het boek Eeuwen des Onderscheids  (Uitgeverij Bert Bakker), dat voor het eerst in 2002 verscheen, is een toegankelijk overzichtswerk over de geschiedenis van de middeleeuwen in Europa. Eind 2016 verscheen een geheel herziene editie van dit werk, dat geschreven is door de Leidse historici Wim Blockmans en Peter Hoppenbrouwers. Het maakt veel duidelijk om de geschiedenis van steden als Gent en Brugge te plaatsen.

Wie aan de middeleeuwen denkt, ziet een wereld voor zich van koene ridders en horige boeren, van hoofse liefde en barbaars geweld, van saamhorigheid en tweespalt, vazallentrouw en koningsverraad, duistere kerkers en lichtende kathedralen, van koopmanskoggen en drakenschepen, van zwarte dood en onwankelbaar geloof. Het Gravensteen in Gent. Het Belfort in Brugge.
Dit tweekoppige beeld is het product van renaissance en romantiek. Het hangt aan elkaar van onuitroeibare clichés die feitelijk betrekking hebben op beperkte en door de verbeelding vertekende aspecten van deze lange en complexe periode uit de Europese geschiedenis. In het recente onderzoek worden de duizend jaar tussen 500 en 1500 vooral gezien als een tijd van ingrijpende sociale, economische en culturele transformaties, die de Oude Wereld totaal hebben veranderd.

Deze geheel herziene editie van Eeuwen des Onderscheids probeert de essentie van deze grote middeleeuwse transformatieprocessen te vangen en begrijpelijk te maken, aan de hand van kernthema’s zoals aristocratie en heerschappij, kerstening en syncretisme, het ontstaan van naties en staten, urbanisatie en de opkomst van een commerciële economie, de kruistochten, de gevolgen van de pestepidemieën, en het wereld- en mensbeeld in de middeleeuwen.

Structuur van het boek. Nuttig zijn de verzamelde aandachtspunten aan het eind van elk hoofdstuk, de vetgedrukte sleutelbegrippen die in een woordenlijst worden toegelicht, de geografisch geordende tijdlijn en de beredeneerde bibliografie en het personen- en zaakregister. Chronologisch-thematisch delen Blockmans en Hoppenbrouwers de middeleeuwen op in vieren: de vroege middeleeuwen (300-1000), de centrale middeleeuwen (100-1300), rijping en expansie (1000-1500) en de late middeleeuwen (1300-1500).

 

Pas in de twintigste eeuw werd het beeld van de middeleeuwen evenwichtiger en richtte de aandacht zich meer op de fundamentele, dynamische veranderingsprocessen die zich toen voltrokken. Een van de mer bekende ijkpunten in dit proces vormde het meesterwerk Herfsttij der middeleeuwen (1919) van de befaamde Nederlandse cultuurhistoricus Huizinga (1872-1945). Huizinga’s lezenswaardige boek besteedde aandacht aan de culturele dynamiek en eigenheid van de middeleeuwen, en riep bij de lezer eerder een gevoel van nostalgie dan negativiteit over de middeleeuwen op. Een negativiteit dat jaren als een nevel over deze boeiende periode van de mensheid hing.

Andere thema’s. De auteurs zijn compleet en slaan mijns inziens geen enkel kernthema uit de middeleeuwen over. Het christendom en de islam krijgen natuurlijk uitgebreide aandacht, maar ook politiek (het Frankische Rijk onder Clovis en Karel de Grote, feodalisme en de Honderdjarige oorlog), economie (hofstelsel, gilden, stedengroei, de Hanze en de Pest in Europa), cultuur en wetenschap (Latijnse scholen, universiteiten, de scholastiek van Thomas van Aquino, het humanisme).

De auteurs besluiten hun smaakvolle boek met een interessante beschouwing over aspecten van de moderne cultuur die rechtstreeks geworteld zijn in de middeleeuwen. Dat zijn er meer dan menigeen denkt. Met name de culturele diversiteit in Europa, maar ook die in het Midden-Oosten, gaat terug op de middeleeuwen. De Volksverhuizingen en Vikingen-invallen zorgden voor variaties in taal en cultuur die tot vandaag invloedrijk zijn. Verder drukten het rooms-katholicisme en de islam stempels op de wereld die nog steeds prominent zichtbaar zijn. En de middeleeuwse feodaliteit leidde tot staatkundige versplintering die de huidige kaart van Europa haar aanzien heeft gegeven.

Eeuwen des onderscheidsWim Blockmans en Peter Hoppenbrouwers 640 p. uitgeverij Bert Bakker. 9789035142626 € 49,95

(m.stAs)

 

 

 

 

0
0
0
s2smodern

Boekvoorstelling Alkuone Aalst 60 jaar

Alkuone.jpg

Reeds in 1957 ontstond een groepje in Aalst met vendelzwaaiers en artistieke dansers, met als leider de toenmalige turnleraar Oscar Van Malder van de 'vakschool'. De groepsnaam van toen “Wolfsangel” werd in het begin van de jaren '70 herdoopt tot kunstengroep Alkuone.

Ter gelegenheid van hun 60-jarig bestaan werd begin mei 2017 het totaalspektakel ' A Melting Pot' met veel succes opgevoerd in c.c. De Werf. Tal van activiteiten, zoals recent een deelname in carnavalstoet, het galabal, meerdere folklore optochten en wedstrijden staan en stonden reeds op het programma,  zowel in het binnen- als in het buitenland. 

Om dit alles luister bij te zetten brengt Alkuone een geïllustreerd boek op de markt. Een werk met met een verzameling van cursiefjes, verhalen, feiten, getuigenissen, weetjes en uitgebreide interviews. Door de samenwerking van zowel oud-leden als huidige medewerkers ligt er een unieke uitgave voor ons. Allemaal mensen die de creativiteit delen van hun stichter. 

Het boek “Alkuone 60 jaar” telt 200 bladzijden en kost € 25,00. Het is te verkrijgen in Standaard Boekhandel, Nieuwstraat te Aalst of via hun e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als kers op de taart werd er in de brouwerij 'de kletskop' te Gijzegem een toepasselijk blond bier 'Oscar' gelanceerd. De voornaam van de stichter. Voor verdere inlichtingen omtrent dit bier kan men terecht via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Jos Schockaert (0476/45.17.26) 

tekst: Lut VDB / redactie: mas)

foto's: Pamajot. voor meer foto's, klik hier

 b_800_600_0_00_images_artikelfotos_juni2017_alkuone2.jpg 

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_juni2017_alkuone3.jpg 

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_juni2017_alkuone4.jpg

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_juni2017_alkuone5.jpg

0
0
0
s2smodern

Alleen in u, o koning, geloven wij nog". Open brieven van de Vlaamse Frontbeweging

b_800_600_0_00_images_artikelfotos_juni2017_unnamed.jpg

Op 11 juli 1917 gaf de Frontbeweging met de Open brief aan den Koning der Belgen, Albert I uiting aan het Vlaamse ongenoegen achter het IJzerfront.

In latere brieven en documenten herformuleerden diverse auteurs in onbezet België vanuit hun eigen wereldbeelden de Vlaamse grieven, met een wisselend bereik.

Honderd jaar na de eerste open brief publiceren de Vlaamse Vredesvereniging VOS, Aan de IJzer en het ADVN een historiografisch verantwoorde heruitgave, waarin de totstandkoming van de teksten in haar context wordt geplaatst.

bestel- en betalingsvoorwaarden. De totaalprijs is de prijs inclusief btw en administratie- en verzendingskosten. Indien u de bestelling zelf ophaalt, betalen wij u de verzendingskosten graag terug. U kan het bedrag overschrijven naar rekening BE14 4198 0595 9183 (BIC: KREDBEBB), met vermelding van het bevestigingsnummer dat u langs e-post ontvangt. € 29.50

Guy Leemans, Raf Praet, Luc Vandeweyer & Frans-Jos Verdoodt (red.), "Alleen in u – o koning – geloven wij nog". Open brieven van de Vlaamse Frontbeweging tijdens de Eerste Wereldoorlog, Antwerpen, Peristyle, 2017. 384 pp., ill., ISBN 9789082684001. 

(stAs)

Frontbrieven.jpg

0
0
0
s2smodern